Hoe worden de contactpersonen op de hoogte gehouden als (een vermoeden van) corona is vastgesteld?

Als op een locatie een (vermoeden van) Corona is vastgesteld dan worden de contactpersonen van de betreffende woning of afdeling telefonisch en per brief op de hoogte gesteld. 

Worden de zorgmedewerkers van Kennemerhart getest op COVID-19?

Zorgmedewerkers in onze regio kunnen zich laten testen op het coronavirus. Het gaat om het testen van zorgmedewerkers met klachten die tijdens hun werk direct in contact komen met ouderen bij wie twijfel heerst of zij besmet zijn met het coronavirus.

Hoe lang moet een cliënt met vastgestelde corona klachtenvrij zijn voor eind protocol?

Kennemerhart houdt zich, net zoals het RIVM voorschrijft, aan 24 uur klachtenvrij. Hoe worden de contactpersonen op de hoogte gehouden als (een vermoeden van) corona is vastgesteld? Als op een locatie een (vermoeden van) Corona is vastgesteld dan worden de contactpersonen van de betreffende woning of afdeling telefonisch en per brief op de hoogte gesteld.

Hoe geeft Kennemerhart invulling aan het coronaprotocol op een PG-woning (Psychogeriatrische zorg) waar bewoners gewend zijn om door elkaar te lopen?

Op basis van onderzoek bij andere PG-woningen (zoals in Brabant) leert de ervaring dat dit geen risico met zich meebrengt. De cliënten kunnen door de ziekte goed en geïsoleerd verpleegd worden op hun kamer. De specialist ouderengeneeskunde en het zorgteam zoeken per individuele casus naar een zo’n goed mogelijke oplossing. Kennemerhart volgt hierbij de richtlijnen…