Welke maatregelen worden genomen als er sprake is van coronabesmettingen op een (PG) afdeling?

Bewoners op de PG-afdeling die positief zijn getest op corona en milde klachten hebben, kunnen niet altijd in quarantaine op hun slaapkamer. Dit heeft er mee te maken dat PG cliënten vaak niet-instrueerbaar zijn. We volgen hierbij de richtlijnen van de VVT, RIVM en GGD, waarbij altijd wordt gekozen voor quarantainemaatregelen die passen bij de… 

Waarom heeft Kennemerhart geen COVID unit?

Voor de bewoners die positief getest en te instrueren zijn, geldt dat we kiezen voor isolatie op de kamer. De medewerkers zijn goed geïnstrueerd hoe veilig en hygiënisch te werken. Daarmee beschermen zij zichzelf en de andere bewoners op de afdeling. Het verhuizen van positief geteste bewoners naar een aparte COVID unit is daarom niet… 

Wat doet Kennemerhart aan het welzijn van cliënten op een quarantaine afdeling?

Ondanks dat we besmettingen zoveel mogelijk willen tegengaan, hechten we tegelijkertijd enorme waarde aan de bewegingsvrijheid en welzijn van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen, mee te maken hebben. Cliënten van een quarantaineafdeling kunnen naar buiten voor een frisse neus. Omdat ook nu de veiligheid voorop staat wordt er door… 

Wat is het beleid inzake quarantaineafdelingen?

Bewoners en hun naasten worden geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine moet gaat. Kennemerhart draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een besmetting van één cliënt zich niet verder verspreidt. Tegelijkertijd hechten we enorme waarde aan de bewegingsvrijheid van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen mee te maken hebben.…