Hoe geeft Kennemerhart invulling aan het coronaprotocol op een PG-woning (Psychogeriatrische zorg) waar bewoners gewend zijn om door elkaar te lopen?

Op basis van onderzoek bij andere PG-woningen (zoals in Brabant) leert de ervaring dat dit geen risico met zich meebrengt. De cliënten kunnen door de ziekte goed en geïsoleerd verpleegd worden op hun kamer. De specialist ouderengeneeskunde en het zorgteam zoeken per individuele casus naar een zo’n goed mogelijke oplossing. Kennemerhart volgt hierbij de richtlijnen van het RIVM.