Wat is het corona-vaccinatiebeleid bij Kennemerhart?

Eind januari is Kennemerhart gestart met het vaccineren van de bewoners van onze woonzorglocaties. De bewoners die gevaccineerd zijn hebben hierover informatie ontvangen en hebben een toestemmingsformulier voor vaccinatie ondertekend. Begin maart werd gestart met het aanbieden van de tweede vaccinatie. Bewoners zijn hier via hun eigen locatie over geïnformeerd.

Volgens de richtlijnen van het RIVM kan de vaccinatie niet gegeven worden als een bewoner de afgelopen vier weken besmet was met het coronavirus. 

Eind maart vindt de zogenoemde veegronde van de COVID-19 vaccinaties plaats. Deze is bedoeld voor bewoners van de verpleeghuizen en van de revalidatie-afdelingen die nog geen vaccinatie hebben gekregen en hier toestemming voor hebben gegeven. Ook cliënten die 4 weken geleden de 1e vaccinatie bij Kennemerhart hebben gekregen krijgen in de veegronde de 2e vaccinatie.  

De vaccins worden gegeven in week 13 en 17 (of iets later). Het betreft ook deze keer het Pfizer vaccin. 

Hoewel de vaccinatie vrijwillig is, onderschrijft Kennemerhart het belang hiervan. Wanneer genoeg mensen zijn gevaccineerd, kan corona niet meer ongecontroleerd om zich heen grijpen en zijn er minder maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat het virus zich niet verspreidt. Ondanks de vaccinatie gelden de coronamaatregelen nog steeds. De huisregels blijven dus ook nog van toepassing.