Kan ik mijn naaste mee naar huis nemen voor de feestdagen?

Er komen vragen van familie die hun naaste voor de feestdagen mee naar huis willen nemen. Wij begrijpen goed dat men samen de feestdagen wil doorbrengen, maar helaas geldt het dringende advies om dit niet te doen. Hoe meer contactmomenten hoe groter het risico op nog meer besmettingen op onze locaties. Wij moeten vergaande maatregelen nemen om de besmettingen verder in te dammen. De redenen hiervoor zijn de oplopende besmettingen, het hoge verzuim van personeel en het verlof dat is aangevraagd en hard nodig is. Het is belangrijk dat familie hier vooraf goed over nadenkt. Het meenemen naar huis brengt een hoog risico met zich mee en een mogelijk gevolg kan zijn dat vanwege de dan geldende actualiteit, de bewoner na terugkomst zeven dagen in isolatie moet waarna er wordt getest. Dit wordt afgestemd met de arts.   

Cliënten van een afdeling/ woning in quarantaine gaan niet mee naar huis. Indien dit toch gebeurt dan komt de cliënt in principe niet eerder terug dan wanneer de quarantaine periode van de afdeling/woning is afgelopen.