Mag mijn naaste naar buiten?

Cliënten die zelf niet besmet zijn mogen naar buiten. De bewoners van onze woonzorglocaties houden zich aan de maatregelen en dienen 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Bewoners die goed te instrueren zijn, mogen zelfstandig en/of met familie naar buiten. Bewoners die niet goed te instrueren zijn, gaan altijd met familie of een zorgmedewerker naar buiten. 

Voor cliënten die wel op een quarantaine afdeling wonen maar zelf niet besmet zijn wordt per cliënt door de teamleider en de arts een afweging gemaakt of het veilig is om naar buiten te gaan. Cliënten die besmet zijn kunnen niet naar buiten.