Mag mijn naaste naar buiten?

Cliënten die zelf niet besmet zijn mogen naar buiten. De bewoners van onze woonzorglocaties houden zich aan de maatregelen en dienen 1,5 meter afstand te houden en drukte te vermijden. Bewoners die goed te instrueren zijn, mogen zelfstandig en/of met familie naar buiten. Bewoners die niet goed te instrueren zijn, gaan altijd met familie of een zorgmedewerker naar buiten. Voor buiten geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen. Dit is conform de richtlijnen van het RIVM.

Voor cliënten die wel op een quarantaine afdeling wonen maar zelf niet besmet zijn wordt per cliënt door de teamleider en de arts een afweging gemaakt of het veilig is om naar buiten te gaan. Cliënten die besmet zijn kunnen niet naar buiten.

Er komen veel vragen van familie die hun naaste voor de feestdagen graag mee naar huis zouden willen nemen. Wij begrijpen heel goed dat u samen de feestdagen wil doorbrengen. Echter, het mee naar huis nemen van uw naaste, brengt een extra risico met zich mee. Een mogelijk gevolg kan zijn dat vanwege de dan geldende actualiteit uw naaste na terugkomst tien dagen in quarantaine moet. Daarnaast worden bewoners regelmatig preventief getest bij terugkomst en worden er extra controles afgenomen. Dit kan belastend zijn. Wij verzoeken u om tijdig met de afdeling te bespreken of u voornemens bent uw naaste mee te nemen en wat de gevolgen kunnen zijn bij terugkeer naar de locatie.