Waarom heeft Kennemerhart geen COVID unit?

Voor de bewoners die positief getest en te instrueren zijn, geldt dat we kiezen voor isolatie op de kamer. De medewerkers zijn goed geïnstrueerd hoe veilig en hygiënisch te werken. Daarmee beschermen zij zichzelf en de andere bewoners op de afdeling. Het verhuizen van positief geteste bewoners naar een aparte COVID unit is daarom niet noodzakelijk. Voor de bewoners die positief getest maar niet-instrueerbaar zijn (bewoners met dementie), geldt dat een tijdelijke verhuizing naar een COVID unit zeer ingrijpend zou zijn. Dat is niet wenselijk voor deze kwetsbare doelgroep. Kennemerhart vindt dat juist deze kwetsbare mensen zorg moeten krijgen in een voor hen vertrouwde omgeving en door een vast zorgteam.