Wat doet Kennemerhart aan het welzijn van cliënten op een quarantaine afdeling?

Ondanks dat we besmettingen zoveel mogelijk willen tegengaan, hechten we tegelijkertijd enorme waarde aan de bewegingsvrijheid en welzijn van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen, mee te maken hebben.

Cliënten van een quarantaineafdeling kunnen naar buiten voor een frisse neus. Omdat ook nu de veiligheid voorop staat wordt er door de teamleider en de arts, die de cliënten goed kennen, per cliënt hier een afweging in gemaakt.

Cliënten van een quarantaineafdeling mogen maximaal 1 bezoeker per dag ontvangen. Als de cliënt die zij bezoeken zelf niet besmet is dan draagt het bezoek een niet-medisch mondkapje. Als dit wel het geval is dan dragen zij ook de andere beschermingsmiddelen. In alle gevallen verstrekt Kennemerhart deze persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bezoekers.