Wat is het beleid inzake quarantaineafdelingen?

Bewoners en hun naasten worden geïnformeerd wanneer een afdeling in quarantaine moet gaat. Kennemerhart draagt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat een besmetting van één cliënt zich niet verder verspreidt. Tegelijkertijd hechten we enorme waarde aan de bewegingsvrijheid van onze cliënten. Dat is een spanningsveld waar wij, zoals veel verpleeghuizen mee te maken hebben. Op een quarantaineafdeling zijn lang niet alle bewoners besmet; dat zijn er meestal maar 1 of enkele. Aangezien cliënten in een gemeenschappelijke ruimte komen, is na de quarantaineperiode pas zeker of de besmetting zich niet verspreid heeft.

Cliënten van een quarantaineafdeling kunnen even naar buiten voor een frisse neus. Omdat ook nu de veiligheid voorop staat wordt er door de teamleider en de arts, die de cliënten goed kennen, per cliënt een afweging gemaakt. Zij kijken of het ommetje niet leidt tot risico’s voor de cliënt zelf of andere cliënten en medewerkers. Is dit wel het geval dan wordt dit met de cliënt besproken en uitgelegd. Voor buiten gelden de landelijke maatregelen: een maximale groepsgrootte van 2 personen.

Cliënten van een quarantaineafdeling mogen maximaal 1 bezoeker gedurende1 bezoekmoment per dag ontvangen. Als de cliënt die zij bezoeken zelf niet besmet is dan draagt het bezoek een niet-medisch mondkapje. Als dit wel het geval is dan dragen zij ook de andere beschermingsmiddelen. In alle gevallen verstrekt Kennemerhart deze persoonlijke beschermingsmiddelen aan de bezoekers.