(Centrale) cliëntenraad

Luisteren, signaleren, handelen

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten. Zij zijn uw vertegenwoordigers. De cliëntenraad is met vaste regelmaat in gesprek met het management van de locatie over uw wensen en behoeften. Kennemerhart hecht veel waarde aan de inspraak en medezeggenschap van cliënten; Kennemerhart is er immers voor u. Met de instelling van cliëntenraden is verzekerd dat uw stem wordt gehoord.

Bij Kennemerhart is voor elk woonzorgcentrum een cliëntenraad ingesteld die overleg voert met het lokale management over de gang van zaken binnen het woonzorgcentrum. Elke lokale raad heeft een afgevaardigde die zitting heeft in de centrale cliëntenraad (CCR). De CCR overlegt met de Raad van Bestuur over beleidszaken die voor alle cliënten van belang zijn.

De medezeggenschap van cliënten is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ). Hierin zijn de regels en bevoegdheden van cliëntenraden vastgelegd. Zo bestaat er adviesrecht en verzwaard adviesrecht op diverse onderwerpen en het recht op informatie.

Wilt u uitgebreide informatie over de (centrale) cliëntenraad van Kennemerhart, overweegt u lid te worden van een cliëntenraad of heeft u een vraag? Bekijkt u dan onze Folder Cliëntenraad Kennemerhart.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het secretariaat van de centrale cliëntenraad via secretariaatccr@kennemerhart.nl (indien het een vraag betreft bestemd voor een van de lokale cliëntenraden, dan zal deze doorgestuurd worden ter behandeling).

 

 

 

Deel deze pagina: