(Centrale) cliëntenraad

Luisteren, signaleren, handelen

Bij Kennemerhart staan de belangen van de cliënt en zijn of haar verwanten centraal. Kennemerhart blijft op de hoogte van de (individuele) wensen en behoeften van haar cliënten door met hen (en hun familieleden) in gesprek te blijven. De cliëntenraad zet zich in voor het gezamenlijk belang en vertegenwoordigt de belangen van cliënten. Alle woonzorgcentra van Kennemerhart hebben een eigen cliëntenraad. Ook is er een cliëntenraad voor thuiswonende cliënten, de extramurale cliëntenraad.

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de belangen van alle cliëntenraden van Kennemerhart. De CCR overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur.

De cliëntenraad is een wettelijk orgaan met rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (WMCZ).

Wilt u uitgebreide informatie over de (centrale) cliëntenraad van Kennemerhart, overweegt u lid te worden van een cliëntenraad of heeft u een vraag? Bekijkt u dan onze folder Cliëntenraad of neem contact op met Teake Ettema via 023 5 214 214 of teake.ettema@kennemerhart.nl

 

Deel deze pagina: