Logopedie

Logopedie in Haarlem en omstreken

De afdeling logopedie van Kennemerhart biedt gespecialiseerde logopedie in Haarlem en omstreken. De logopedisten behandelen en begeleiden volwassenen op het gebied van afasie (taalproblemen), dysfagie (slikproblemen), dysartrie (spraakproblemen) en adem-stemproblemen. Daarnaast zijn al onze logopedisten gespecialiseerd in logopedie voor ouderen en mensen die ouder worden.

Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met communicatie en kauwen en slikken. Communiceren via gesproken taal is een ingewikkeld proces, want gedachten moeten worden omgezet in woorden en deze woorden moeten vervolgens worden uitgesproken. Daarbij spelen onder andere longen, stembanden, neus, keel, tong, lippen en kaken een rol. En tijdens een gesprek moet iemand vrijwel gelijktijdig horen, denken én begrijpen. Geen wonder dat in dat ingewikkelde proces soms moeilijkheden kunnen ontstaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kauwen en slikken, een proces dat heel vanzelfsprekend lijkt, maar dat voor grote ongemakken kan zorgen wanneer het niet meer vanzelf gaat.

Voor wie is onze logopedie?

De logopedist in Haarlem en omstreken kan u ondersteunen als u moeite heeft met spreken of vragen heeft over taal, spraak, stem, ademen, gehoor of kauwen en slikken. En bij het uitspreken of het begrijpen van woorden. De logopedist kan u ook adviseren over communicatiehulpmiddelen of als u moeite heeft met eten en drinken, omdat u niet goed kunt kauwen of slikken. Onze logopedie in Haarlem en omstreken is er niet alleen voor mensen die in één van de woonzorgcentra wonen, maar voor alle volwassenen en ouderen in de regio.

Waar mag u op rekenen?

De logopedist brengt samen met u in kaart wat uw klachten en mogelijkheden zijn, waarna u samen een plan opstelt voor de behandeling van uw probleem. Uw wens staat hierbij centraal.

De behandeling kan bestaan uit training, advies, begeleiding en voorlichting. Ook uw naasten kunnen begeleiding en advies krijgen als zij vragen hebben. Onze logopedie voor ouderen is niet alleen op u gericht, maar ook op uw naasten.

Specialisaties

Naast de ruime ervaring met logopedie voor mensen die ouder worden heeft een aantal van onze logopedisten aanvullende opleidingen gevolgd. Daardoor zijn ze gespecialiseerd in verschillende soorten logopedie, waaronder logopedie in combinatie met mensen met dementie. Onze logopedisten helpen u met taal- en spraakproblemen als gevolg van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een beroerte of dementie. Maar ook slikproblemen na bijvoorbeeld een beroerte of bij dementie en stemproblemen bij ouderdom behoren tot de specialisaties van de logopedisten van Kennemerhart.

Kwaliteit

Al onze logopedisten zijn geregistreerd in het afasieregister van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook is Logopedie Kennemerhart aangesloten bij Parkinsonnet. Daarnaast zijn de logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en wordt voldaan aan de Kwaliteitstoets Logopedie. U kunt er daardoor op vertrouwen dat onze logopedisten altijd op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen.

Waar vindt u de logopedie van Kennemerhart?

U bent voor onze logopedie voor ouderen van harte welkom op verschillende locaties van Kennemerhart. Zo vindt u onze logopedie in Haarlem, Zandvoort en omstreken. Onze logopedisten kunnen desgewenst ook bij u thuis komen, zodat de behandeling plaatsvindt in uw eigen vertrouwde omgeving.

Verwijzing en vergoeding

De logopedist behandelt op verwijzing van de arts. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een geriater, neuroloog of KNO-arts. De logopedische behandeling valt binnen de basisverzekering. Kennemerhart heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Wilt u precies weten waar u recht op heeft, raadpleeg dan uw polisvoorwaarden of kijk op de site van uw zorgverzekeraar.

Meer informatie

Wilt u graag meer weten over onze logopedie in Haarlem en omstreken of wilt u een afspraak maken? Klikt u dan hier.

Bekijk folder logopedie

Deel deze pagina: