Logopedie

De logopedisten van Kennemerhart

De afdeling logopedie van Kennemerhart biedt gespecialiseerde zorg in Haarlem en omstreken. De logopedisten behandelen en begeleiden volwassenen op het gebied van afasie (taalproblemen), dysfagie (slikproblemen), dysartrie (spraakproblemen) en adem-stemproblemen.

Wat is logopedie?

Logopedie houdt zich bezig met communicatie en kauwen en slikken. Communiceren via gesproken taal is een ingewikkeld proces, want gedachten moeten worden omgezet in woorden en deze woorden moeten vervolgens worden uitgesproken. Daarbij spelen onder andere longen, stembanden, neus, keel, tong, lippen en kaken een rol. En tijdens een gesprek moet iemand vrijwel gelijktijdig horen, denken én begrijpen. Geen wonder dat in dat ingewikkelde proces soms moeilijkheden kunnen ontstaan. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kauwen en slikken, een proces dat heel vanzelfsprekend lijkt, maar dat voor grote ongemakken kan zorgen wanneer het niet meer vanzelf gaat.

Voor wie is logopedie?

Een logopedist kan u ondersteunen als u moeite heeft met of vragen heeft over taal, spraak, stem, ademen, gehoor of kauwen en slikken. En bij het uitspreken of het begrijpen van woorden. De logopedist kan u ook adviseren over communicatiehulpmiddelen of als u moeite heeft met eten en drinken, omdat u niet goed kunt kauwen of slikken. Logopedie van Kennemerhart is er voor mensen die in één van de woonzorgcentra wonen, maar ook voor alle volwassenen en ouderen in Haarlem en omstreken.

Waar mag u op rekenen?

De logopedist brengt samen met u in kaart wat uw klachten en mogelijkheden zijn, waarna u samen een plan opstelt voor de behandeling van uw probleem. Uw wens staat hierbij centraal.

De behandeling kan bestaan uit training, advies, begeleiding en voorlichting. Ook uw naasten kunnen begeleiding en advies krijgen als zij vragen hebben.

Specialisaties

Naast de ruime ervaring in het werken met ouderen heeft een aantal van onze logopedisten aanvullende opleidingen gevolgd. Daardoor zijn ze gespecialiseerd in verschillende soorten logopedie. Zoals die van cliënten met taal- en spraakproblemen als gevolg van bijvoorbeeld de ziekte van Parkinson, een beroerte of dementie. Maar ook slikproblemen na bijvoorbeeld een beroerte of bij dementie en stemproblemen bij ouderdom behoren tot de specialisaties van de logopedisten van Kennemerhart.

Kwaliteit

Al onze logopedisten zijn geregistreerd in het afasieregister van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Ook is Logopedie Kennemerhart aangesloten bij Parkinsonnet. Daarnaast zijn de logopedisten ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en wordt voldaan aan de Kwaliteitstoets Logopedie. U kunt er daardoor op vertrouwen dat onze logopedisten altijd op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen.

Waar vindt de behandeling plaats?

U bent voor logopedie van harte welkom op verschillend locaties van Kennemerhart. Maar de logopedisten kunnen ook bij u thuis komen, zodat de behandeling plaatsvindt in uw eigen vertrouwde omgeving.

Verwijzing en vergoeding

De logopedist behandelt op verwijzing van de arts. Dit kan de huisarts zijn, maar ook een geriater, neuroloog of KNO-arts. De logopedische behandeling valt binnen de basisverzekering. Kennemerhart heeft een contract met alle zorgverzekeraars. Wilt u precies weten waar u recht op heeft, raadpleeg dan uw polisvoorwaarden of kijk op de site van uw zorgverzekeraar.

Meer weten of een afspraak maken? Klikt u dan hier.

Bekijk folder logopedie

 

Deel deze pagina: