Vergoeding & indicatie

Hoe worden zorg en diensten vergoed?

Dit hangt af van de zorg of dienst die u afneemt. Er zijn drie belangrijke wetten die toegang geven tot zorg. Daarnaast kunt u altijd particulier onze diensten afnemen.

Hieronder volgt een korte uitleg van de drie wetten en de mogelijkheden die Kennemerhart biedt.

WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Als u langdurig intensieve zorg nodig heeft, thuis of in een zorgcentrum, dan komt u in aanmerking voor een zorgprofiel uit de WLZ. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u hier recht op heeft. U betaalt voor zorg uit de WLZ een eigen bijdrage afhankelijk van uw situatie en inkomen.

Bij Kennemerhart kunt u zorg uit de WLZ ontvangen voor thuiszorg, wonen in een van onze woonzorgcentra of gespecialiseerde dagbesteding. De cliëntadviseur kan de mogelijkheden met u bespreken.

Op de website van Zorginstituut Nederland vindt u meer informatie over aanvullende zorg bij verblijf met behandeling (Wlz). Heeft u hier vragen over? Dan adviseert en denkt een cliëntadviseur graag met u mee.

WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Als u behoefte heeft aan huishoudelijke hulp, begeleiding (thuis of in een groep)  en/of hulpmiddelen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, dan kunt u terecht bij het WMO loket.

Op de website van het cak kunt u zien of u een eigen bijdrage betaalt.

Bij Kennemerhart kunt u zorg uit de WMO ontvangen voor huishoudelijke ondersteuning, begeleiding thuis of in een van onze dag/ontmoetingscentra, beschermd wonen (beperkt) en tijdelijk verblijf.

ZVW

ZVW staat voor ZorgVerzekeringsWet. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is wettelijk verplicht een basisverzekering te hebben. Deze basisverzekering dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek. Daarnaast kan iedereen zich (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor kosten die het basispakket niet vergoedt. Als iemand ouder wordt of last krijgt van zijn gezondheid, kan er verpleegkundige zorg thuis nodig zijn. De zorg kan van korte of lange duur zijn.

Wijkverpleging, herstelzorg, revalidatie, behandeling thuis vallen onder de ZVW en hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage of bent u eigen risico verschuldigd.

Bij Kennemerhart kunt u zorg uit de ZVW ontvangen voor wijkverpleging, revalidatie, herstelzorg en behandeling thuis.

Heeft u vragen over de financiering in uw specifieke situatie? Neem dan contact op met de cliëntservice van Kennemerhart of kijk op de website van de overheid.

Deel deze pagina: