Serviceabonnement Alarmering

Personenalarmering algemeen

Personenalarmering (de knop die de cliënt om hals of pols draagt) is aangesloten op een zorgmeldkamer van een zorgcentrale. Een serviceabonnement alarmering kan worden aangevraagd en afgesloten bij een zorgcentrale naar keuze. Voor meer informatie over zorgcentrales, aanvraag en abonnement kan uw cliënt terecht bij zijn of haar zorgverzekeraar. Zij kunnen cliënt ook voorlichten over de door hen gecontracteerde zorgcentrales. Als uw cliënt gebruik maakt van een gecontracteerde zorgcentrale voor personenalarmering worden de kosten in veel gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar.

Professionele alarmopvolging door thuiszorgmedewerkers van Kennemerhart

Als uw cliënt kiest voor professionele alarmopvolging van Kennemerhart, dan wordt een speciaal alarmtoestel aangesloten op de vaste telefoonlijn. Als cliënt onverhoopt in moeilijkheden komt, is een druk op de noodknop om hals of aan de pols voldoende om een melding te sturen naar de zorgmeldkamer van een zorgcentrale. Deze zet de melding direct door naar de thuiszorgmedewerker van Kennemerhart.

Kosten alarmtoestel

Voor het alarmtoestel zijn eenmalige aansluitkosten, maandelijkse huurkosten en het abonnement aan de zorgcentrale van de keuze van uw cliënt uw keuze verschuldigd. Voor meer informatie hierover kan uw cliënt terecht bij de eigen ziektekostenverzekering.

Wat is nodig voor professionele alarmopvolging van Kennemerhart?

Om gebruik te maken van de professionele alarmopvolging van Kennemerhart zijn twee zaken belangrijk:
• Er moet een abonnement op personenalarmering met aansluiting op de zorgmeldkamer bij een zorgcentrale naar keuze worden afgesloten;
• Er moet een sleutelkluisje via ZorgServicePunt+ gehuurd worden.

Sleutelkluis

De thuiszorgmedewerkers maken voor alarmopvolging gebruik van een sleutelkluis. Dit is een kastje dat gemonteerd wordt bij de voordeur van het huis van uw cliënt. Het kan geopend worden door een cijfercode of sleutel. De huissleutel bevindt zich in het kluisje. Op het moment dat de thuiszorgmedewerker het huis in moet omdat cliënt heeft aangegeven in nood te zijn, kan de thuiszorgmedewerker het kluisje openen en met de huissleutel de woning binnengaan.

Kosten van een sleutelkluis

De sleutelkluis is te huur voor €13,95 per maand. Hiervoor sluit uw cliënt een bruikleenovereenkomst af met ZorgServicePunt+. Kennemerhart kan de aanvraag desgewenst verzorgen. Het kluisje wordt door een monteur via ZorgServicePunt+ gemonteerd. Daar wordt altijd vooraf een afspraak voor gemaakt. De (reserve)huissleutel wordt direct na montage in de sleutelkluis opgeborgen.

Appartementencomplex

In geval van een (appartementen)complex, wordt er ook een sleutelkluis gemonteerd bij de centrale entree, zodat de thuiszorgmedewerker van Kennemerhart uw complex in kan. Voor montage van een kluisje bij de centrale ingang van een complex is toestemming nodig van de woningbouwvereniging, Vereniging van Eigenaren of beheerder van het complex waar uw cliënt woont.
Voor meer informatie over de sleutelkluizen verwijzen wij naar www.zorgservicepuntplus.nl.

Contactgegevens

Als de keuze is gemaakt voor professionele alarmopvolging van Kennemerhart, dan zorgt Kennemerhart ervoor dat de zorgcentrale over de juiste contactgegevens beschikt. Als cliënt al gebruik maakt van personenalarmering maar de huidige contactpersoon wil wijzigen in Kennemerhart, is een telefoontje naar het aanmeldpunt voldoende. Na huur van een sleutelkluis via ZorgServicePunt+, zorgt Kennemerhart voor de wijziging van de contactgegevens bij de zorgcentrale.

Overzicht kosten professionele alarmopvolging via Kennemerhart

Heeft u aanvullende vragen of wilt u zich aanmelden? Klikt u dan hier om naar contactgegevens te gaan.

Deel deze pagina: