Oppeppers Nabij

Gespecialiseerde dagbesteding voor thuiswonende ouderen met een acute of complexe hulpvraag in Zuid-Kennemerland

Bekijk hier de digitale flyer Kennemerhart Oppeppers Nabij

Thuis blijven wonen met dementie, een chronische ziekte of steeds zwaarder wordende lichamelijke beperkingen kan een hele opgave zijn. Kennemerhart Oppeppers Nabij biedt thuiswonende ouderen een veilige plek voor één of meer dagdelen per week waar ontmoetingen, activiteiten op maat en samen eten centraal staan. Naast dagbesteding, kan ook gebruik gemaakt worden van onze behandelaren die gespecialiseerd zijn in dementie, Parkinson, NAH of lichamelijke problemen. Een bezoek aan de kapper of de pedicure is ook mogelijk.

Met de ondersteuning van Kennemerhart Oppeppers Nabij beleven deelnemers een dag zoals zij dat graag willen. Zo kunnen kwetsbare ouderen zo lang mogelijk op een prettige manier thuis blijven wonen.

Goed om te weten

  • Kennemerhart Oppeppers Nabij werkt met flexibele openingstijden.
  • Persoonlijke interesses en wensen staan centraal.
  • Online meedoen kan ook.
  • De dagbesteding wordt op meerdere locaties in Zuid-Kennemerland aangeboden.
  • Deelname kan met een Wlz-indicatie of een Volledig Pakket Thuis (VPT).
  • Kosten voor behandelaren vallen onder de ziektekostenverzekering.
  • Kennemerhart Oppeppers Nabij is één van de dagbestedingsmogelijkheden van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart en richt zich op thuiswonende ouderen met een Wmo- of Wlz-indicatie.

Meer weten over Oppeppers Nabij?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via oppeppers@kennemerhart.nl of 023 583 7520.

Hier vindt u de digitale Flyer Oppeppers Gespecialiseerde dagbesteding.

Deel deze pagina: