De sociale kaart

De sociale kaart van Kennemerhart is een digitale wegwijzer naar diverse websites met informatie over wonen, zorg en welzijn.

Wonen, zorg en welzijn

Via de digitale loketten van de gemeenten en hulp en informatie sites gericht op de regio vindt u veel informatie over de mogelijkheden en organisaties die actief zijn op het gebied van wonen, zorg en welzijn:

 • Bij het WMO-Loket Bloemendaal vindt u informatie over hulp bij het huishouden (WMO).
 • Bij het Loket van de gemeente Haarlem vindt u informatie over hulp bij het huishouden (WMO).
 • Bij het Loket Heemstede vindt u informatie over hulp bij het huishouden (WMO).
 • Bij het Loket van de gemeente Zandvoort vindt u informatie over hulp bij het huishouden (WMO)
 • Bij de WMO-Loketten van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Halfweg en Spaarndam vindt u informatie over hulp bij het huishouden (WMO)
 • Samen voor elkaar is een website die Haarlemmers en professionals inspireert om bij de oplossing van maatschappelijke vraagstukken vaker een beroep te doen op de kracht van mensen, voor zichzelf of voor een ander. Hier vindt u nieuwsberichten over wijkactiviteiten (u kunt daar ook copy voor aanleveren), interviews met inspirerende Haarlemse helden en andere nieuwtjes die Haarlemmers aan het denken zetten.
 • Kennemerhart werkt samen met de stichting Pro Senectute in de verpleeghuisdependance van Wildhoef en in het complex Tussenhout van Spaar en Hout.
 • Woningcorporatie Elan Wonen is eigenaar van de seniorenwoningen naast De Blinkert.
 • Infopuntzorg levert alle informatie over werken en leren in de zorg in de regio Kennemerland-Amstelland-De Meerlanden.
 • Gewoon meedoen met onze maatschappij is voor mensen met een handicap of chronische ziekte vaak een hele opgave. Maar u staat er niet alleen voor. MEE Noordwest-Holland helpt u bij vragen over onderwijs, financiën, wonen, werken, vervoer en nog veel meer.
 • Op de website van Stichting Mentorschap, Noordwest-Holland vindt u informatie over het mentorschap, bijvoorbeeld voor mensen met dementie.
 • Op de website Zorgstemvertrouwenspersonen vindt u informatie over onafhankelijke vertrouwenspersonen die u kunnen adviseren en ondersteunen bij zaken rondom de Wet zorg en dwang en (onvrijwillige) zorg.
 • Het Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland bundelt de krachten van de vrijwilligersorganisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Zuid-Kennemerland.
 • Mijnwoonservice brengt het aanbod van de wooncorporaties en de vraag van de woningzoekenden in Zuid-Kennemerland samen.
 • Woningcorporatie Ymere verhuurt de woningen in het Anton Pieckhofje.
 • Zorgbelang Noord-Holland is een vereniging van ongeveer 100 patiëntenverenigingen, organisaties van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking, familieorganisaties en ouderenbonden.
 • Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase voor mensen die niet meer beter worden. In de regio Midden- en Zuid-Kennemerland is een netwerk van zorg- en hulpverleners actief.

Algemene informatie

Algemene informatie sites over wonen, zorg en dienstverlening.

 • Alzheimer Nederland is de patiëntenvereniging voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland geeft hulp en informatie aan mensen met dementie en hun directe omgeving. Deze vereniging heeft ook een YouTube kanaal met informatieve video’s.
 • De brochure ‘Alzheimer voor beginners‘ is geschreven door ervaringsdeskundige Leo van Dijk, een cliënt van Kennemerhart.
 • Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) levert indicaties voor de WLZ-zorg.
 • Het Zorginstituut Nederland bewaakt de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de WLZ en geeft verschillende publieksbrochures uit.
 • In het keurmerkregister van Perspekt ziet u welke keurmerken de locaties van Kennemerhart behaald hebben.
 • Zorgwijzer: bekijk het kennisdossier Cerebrovasculair Accident (CVA), ofwel beroerte.
 • De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg.
 • LOC, Zeggenschap in zorg behartigt de belangen van cliënten en cliëntenraden.
 • De NAH Stichting is de patiëntenvereniging van en voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).
 • De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een onafhankelijk toezichthouder in de zorg.
 • Via deze website van het Ministerie van VWS kunt u jaarverslagen van zorgaanbieders downloaden.
 • De ANBO, de PCOB en de Unie KBO zijn de grootste ouderenbonden van ons land.
 •  De Rijksoverheid geeft veel informatie over allerlei gezondheidsonderwerpen.
 • Regie op Dementie is een regionaal platform voor kinderen van ouders met dementie, met praktische ervaringstips en handige adressen om leven met dementie te ondersteunen.
 • Tandem ondersteunt mantelzorgers.
 • Op de website van Zorgkaart Nederland kunt u lezen hoe cliënten en patiënten hun zorgverleners waarderen. U leest er ook hoe cliënten en hun verwanten de zorg- en dienstverlening van Kennemerhart waarderen.

Informatie over financiering en financiën

 • Het Zilveren Kruis Zorgkantoor is de financier van WLZ-zorg, waaronder PGB’s.
 • Het CAK (voorheen Centraal Aministratie Kantoor) berekent en incasseert de eigen bijdrage voor de WLZ en de WMO.
 • De stichting CAV ondersteunt mensen die door ziekte, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun financiële zaken niet meer zelf kunnen of willen regelen. De CAV is ook gevestigd in Haarlem.
 • Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget (PGB).
 • Regelhulp, een wegwijzer van de overheid, geeft een overzicht van zorg, hulp en financiële steun. U kunt online voorzieningen aanvragen of contact leggen met de juiste organisatie.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland, zoals de AOW. De SVB is ook behulpzaam bij de administratie van het persoonsgebonden budget.
 • Op deze website van de Rijksoverheid over de wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten leest u voor welke fiscale regelingen ouderen en chronisch zieken en gehandicapten in aanmerking komen.
 • Het Zorgverzekering Informatie Centrum geeft objectieve en niet-commerciële informatie voor ouderen over zorgverzekeringen.
Deel deze pagina: