Crisis en spoedaanmelding

In geval van spoed of crisis kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de cliëntservice via 023 5 214 214.

Buiten kantooruren verloopt het inzetten van spoedzorg via de huisartsenpost en de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

 

Deel deze pagina: