Mogelijkheden

Er zijn verschillende vormen van kort verblijf die op verschillende manieren worden gefinancierd. Er zijn dus diverse mogelijkheden voor kort verblijf bij Kennemerhart.Hieronder kunt u lezen welke mogelijkheden er zijn.

Respijtzorg

Als uw mantelzorg tijdelijk is weggevallen of uw mantelzorger overbelast is, kunt u gebruik maken van tijdelijk verblijf in een van onze locaties. Hiervoor heeft u een beschikking nodig van de gemeente.

Logeren vanuit de WLZ

Als u met een WLZ indicatie nog thuis woont en er is behoefte aan tijdelijk verblijf in een woonzorgcentrum dan is dat mogelijk bij Kennemerhart.

Herstelzorg/1e lijnsverblijf

Woont u thuis en is dat vanwege medische omstandigheden even niet mogelijk? Of heeft u na een ziekenhuisopname een periode van herstel nodig in een woonzorgcentrum met zorg in de nabijheid? Dan kunt u ook bij Kennemerhart tijdelijk verblijven.

Palliatieve zorg

Mensen die door ziekte in de laatste fase van hun leven zijn gekomen en weten dat zij nog maar een korte tijd te leven hebben, willen graag thuis sterven. Thuis, omdat het daar veilig en vertrouwd is, omdat ze daar omringd zijn door hun dierbaren. Soms is dit echter door omstandigheden niet mogelijk.

In onze locaties het Reinaldahuis en op afdeling de Zandhoeve in A.G. Bodaan biedt Kennemerhart palliatieve zorg aan mensen die in de laatste levensfase zijn en thuis niet meer verzorgd kunnen worden.

Juist in deze fase is de eigen regie zeer belangrijk en uitgangspunt voor ons handelen. Daarom bieden we de zorg en behandeling in nauw overleg met de cliënt, de naaste familie en de huisarts en met verpleegkundigen en verzorgenden. Naast de verpleegkundige en medische zorg is er ook deskundige hulp en begeleiding bij het omgaan met de verschillende fases in het ziekteproces.

Wilt u meer informatie over onze mogelijkheden voor kort verblijf bij Kennemerhart? Klik dan hier voor de cliëntservice van Kennemerhart.

Deel deze pagina: