Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad Kennemerhart bestaat uit negen leden. De leden zijn democratisch gekozen vanuit de kiesgroepen langdurige zorg, kortdurende zorg (inclusief GRZ), behandeling & begeleiding en de ondersteunende diensten. Zij vertegenwoordigen alle medewerkers van Kennemerhart.

De Ondernemingsraad Kennemerhart zet zich in voor het belang van de medewerkers van Kennemerhart en het organisatiebelang. In periodiek overleg met de Raad van Bestuur bespreken de raadsleden de algemene gang van zaken, het sociale beleid en de bedrijfsvoering. De Ondernemingsraad wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd en geeft waar nodig advies of instemming over de voorgenomen besluiten.

Ondernemingsraad Kennemerhart voorzitters Anne de Zwart (l) en Marieken Kumru (r)

 

 

 

 

Deel deze pagina: