Mantelzorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is vaak langdurig en intensief. Mantelzorg wordt ook wel informele zorg genoemd. Deze informele zorg bestaat naast de formele of beroepsmatige zorg. Ruim vier miljoen mensen in Nederland zijn mantelzorger. Van de vier miljoen mensen doen 610.000 mensen dat – onbetaald – langer dan drie maanden, meer dan acht uur per week.

Bijzondere en waardevolle zorg

Mantelzorgers vinden het vaak heel gewoon wat ze doen, maar dat is het natuurlijk niet. De zorg die mantelzorgers geven is bijzonder en waardevol. Vaak wordt mantelzorg gecombineerd met een baan of een gezin of allebei. Kennemerhart ziet mantelzorgers als supermensen, maar dat neemt niet weg dat ook zij (zo nu en dan) ondersteuning nodig kunnen hebben.

Waar kan een mantelzorger tegenaan lopen?

Mantelzorgers kunnen tegen allerlei zaken aanlopen. Want hoe regel je bijvoorbeeld passende zorg voor degene waar je mantelzorger voor bent als je (in)eens weg moet of op vakantie gaat? Wat gebeurt er als er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, zoals de keuze tussen opname of thuis blijven, of de keuze voor een zorgorganisatie of zorgvorm? Het kan ook zijn dat de mantelzorg (op den duur) te zwaar wordt en een mantelzorg ontlast moet worden.

Kennemerhart denkt met u mee

Bij Kennemerhart zijn we ons ervan bewust dat de zorg voor een naaste erg intensief kan zijn. Daarom denken we met u mee. Als u als mantelzorger vragen of ondersteuning nodig heeft, neemt u dan contact op. Er zijn allerlei mogelijkheden waar we u graag over vertellen.

Meer samenwerking, betere zorg

Op het moment dat een cliënt en Kennemerhart met elkaar in contact komen, zijn er vaak al (meerdere) mantelzorgers betrokken bij de zorgverlening. De samenwerking die Kennemerhart zo hoog in het vaandel draagt, komt ook hier tot uitdrukking. Formele en informele zorgverleners kunnen elkaar aanvullen en versterken en samen de zorg voor een cliënt vormgeven. Bijvoorbeeld bij het voortzetten van de voor de cliënt gewone gang van zaken tijdens de formele hulpverlening. De mantelzorger is van die gang van zaken immers doorgaans goed op de hoogte.

De zorg rondom de cliënt verloopt het best als er sprake is van goede afstemming. Daarbij maakt het niet uit of de cliënt nog thuis woont of in een van de locaties van Kennemerhart. Meer samenwerking leidt altijd tot betere zorg.

Cliëntleefplan; ook voor afspraken rond mantelzorg

Het aandeel van de mantelzorger bij de zorg voor een cliënt hangt af van de wensen van de cliënt én van de mantelzorger zelf. Dit aandeel kan variëren van hulp bij het inschenken van koffie en het verzorgen van de was, tot het helpen met eten of aankleden. Kennemerhart respecteert bij de invulling van mantelzorg de wensen van cliënt en mantelzorger(s). Als dat mogelijk is, houdt de cliënt zelf de regie over de taakverdeling van de mensen om hem/haar heen. Maar het kan ook zijn dat er bij die regie ondersteuning nodig is. In dat geval overleggen de medewerkers van Kennemerhart graag met mantelzorgers over de wensen van cliënt en mantelzorgers. Deze wensen leggen we gezamenlijk vast in het cliëntleefplan. Het zijn afspraken die op elk moment aangepast en bijgesteld (kunnen) worden, omdat er voortdurend aandacht is voor de vraag of de cliënt nog steeds tevreden is.

Ondersteuning van mantelzorgers

Soms hebben cliënten, mantelzorgers en medewerkers vragen die zij zelf niet kunnen oplossen. Die vragen kunnen dan vaak beantwoord worden door de teamleider cliëntenzorg. Ook medewerkers van de dienst Behandeling & Begeleiding (bijvoorbeeld een psycholoog, maatschappelijk werker of geestelijk verzorger) kunnen soms uitkomst bieden. En in met name locaties waar cliënten met een psychogeriatrische grondslag wonen, organiseert de begeleiding regelmatig informatieve familiebijeenkomsten. Tenslotte zijn er de cliëntadviseurs van Kennemerhart. Ook kunnen zij dienen als vraagbaak. Ze zijn goed bekend met alle sociale voorzieningen in Kennemerland en met de hulp die gemeentelijke instanties en organisaties zoals Alzheimer Nederland en Tandem aan mantelzorgers kunnen bieden.

Nuttige links

Op deze website kunt u bij nuttige links de adressen van de websites van bijvoorbeeld de loketten van de diverse gemeenten in het werkgebied van Kennemerhart vinden. Ook kunt u via die links een kijkje nemen op de websites van Alzheimer Nederland, Tandem, CAK en het zorgkantoor.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? Klikt u dan hier voor contactinformatie.

Deel deze pagina: