Psychologie

Op latere leeftijd hebben we vaak meer levenservaring en inzicht, maar tegelijkertijd neemt de kans toe dat we verliezen of lichamelijke veranderingen te verwerken krijgen. Deze veranderingen kunnen grote invloed hebben op de kwaliteit en invulling van het leven. Het vinden van een nieuw evenwicht kost tijd en lukt niet altijd alleen.

Hoe we om kunnen gaan met deze veranderingen is een vraag die centraal staat in het werk van de ouderenpsycholoog. Belangrijke taken van de ouderenpsycholoog zijn diagnostiek (wat is er aan de hand?), advisering, behandeling, begeleiding en preventie. De psychologen van Kennemerhart richten zich hierbij niet alleen op de ouder wordende mens zelf, maar besteden indien hier behoefte aan is ook aandacht aan de mensen in zijn of haar directe omgeving, zoals familieleden of mantelzorgers.

Wanneer een psycholoog inschakelen?

U en uw verwanten kunnen een psycholoog inschakelen als u klachten in het denken heeft, bijvoorbeeld vergeetachtigheid of als u merkt dat u niet meer zo van de dingen kunt genieten als voorheen. Daarnaast kunt u een psycholoog inschakelen bij emotionele klachten; u voelt zich bijvoorbeeld verdrietiger of angstiger dan voorheen of u kunt niet meer genieten van dingen. Ook als u een antwoord zoekt op levensvragen zoals het omgaan met ouder worden of het verlies van een dierbaar iemand kunt u een beroep doen op psychologische ondersteuning. Tenslotte kunt u terecht met vragen over woonleefomstandigheden, bijvoorbeeld als er  onzekerheid is of langer thuis wonen nog wel veilig is of bij lichamelijke klachten zonder duidelijke medische oorzaak.

Wat doet een psycholoog?

Samen met u, en eventueel uw naasten, brengt de psycholoog uw situatie in kaart. Dit gebeurt aan de hand van één of meerdere gesprekken en soms ook met behulp van vragenlijsten en testonderzoek. De psycholoog onderzoekt waar uw klachten mee kunnen samenhangen en wat u zou kunnen helpen. Samen met u wordt een plan van aanpak opgesteld, met als doel uw klacht te verminderen of hier op een andere manier mee te leren omgaan.

Als u bij een psycholoog van Kennemerhart in behandeling gaat, is dit meestal kortdurend en altijd gericht op uw klachten en hulpvraag. De psycholoog maakt tijdens gesprekken gebruik van diverse therapieën en werkwijzen, zoals cognitieve gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie en ontspanningsoefeningen. Naast individuele gesprekken, kunt u  ook deelnemen aan groepstherapie. Ter ondersteuning van familieleden zijn er mantelzorggroepen, waar ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Specialisatie

Een aantal van de psychologen van Kennemerhart heeft een aanvullende opleiding gevolgd tot gezondheidszorgpsycholoog. Zij zijn daardoor  breed opgeleide, zelfstandig werkende professionals. Door specifieke verdieping op het gebied van de ouderenpsychologie sluiten kennis en vaardigheden van de psycholoog nóg beter aan bij uw vraag.

Waar vindt de behandeling plaats?

De verschillende locaties van Kennemerhart beschikken over prettige gespreksruimtes. De psychologen van Kennemerhart kunnen ook bij u thuis komen. Zodat gesprekken plaatsvinden in uw eigen vertrouwde omgeving.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken? Klikt u dan hier voor contactgegevens.

Bekijk folder psychologie

Deel deze pagina: