Cursus Haptonomisch Verplaatsen

Kennemerhart ontwikkelde speciaal voor collega’s uit het vak (ook buiten Kennemerhart) de cursus Haptonomisch Verplaatsen.

In het verleden zagen wij binnen de locaties van Kennemerhart diverse collega’s op de werkvloer lichamelijke klachten krijgen door het fysieke werk. Voornamelijk in het cliëntencontact op de diverse afdelingen. De medewerkers waren allemaal geschoold in het tillen en verplaatsen, maar vaak is het moeilijk de stof bij te houden en lastig om het geleerde toe te passen bij specifieke situaties op de werkvloer. Om de medewerkers te kunnen begeleiden bij het toepassen van de stof op de werkvloer wordt sinds een aantal jaren binnen Kennemerhart de coachtraining Haptonomisch Verplaatsen gegeven, waarin de cursisten geschoold worden in ‘coaching on the job’!

De visie binnen Kennemerhart is dat er verplaatst wordt op haptonomische wijze.

Wat houdt dit in?

Bij het haptonomisch verplaatsen staat zelfredzaamheid altijd centraal. Niet alleen vanuit arbeidsbesparende overwegingen maar vooral ook omdat het meer respectvol is voor de cliënt en de zorgverlener. Want te veel doen voor een cliënt in de zorgverlening ontneemt hem zijn mogelijkheden en zijn eigenwaarde. Te veel doen voor cliënten is daarbij onnodig zwaar voor zorgverleners en plaatst hen in een rol waarin minder samenwerking kan ontstaan met de cliënt.

Met haptonomisch verplaatsen kan het begrip zelfredzaamheid voelbaar, zichtbaar en overdraagbaar gemaakt worden. Het beperkt zich niet tot een visie op zorg, een theorie, maar biedt zorgverleners (doeners) praktische vaardigheden aan, om te leren hoe de zelfredzaamheid van de cliënt zo veel mogelijk behouden kan blijven.

Doel van de training

Alle deelnemers kunnen zorgmedewerkers individueel ondersteunen, adviseren en bijscholen op het gebied van haptonomisch tillen en verplaatsen van cliënten, zowel intra- als extramuraal. Kernwaarden hierbij zijn ‘samen bewegen’ & ‘in contact zijn’. Het uitgangspunt is dat de fysieke belasting voor zowel cliënt als medewerker binnen de praktijkrichtlijnen fysieke belasting valt.

Deze training is bedoeld voor fysiotherapeuten, ergotherapeuten en verzorgende IG-niveau 3 en 4 en verpleegkundigen. De training is heel praktisch, dus na elke les kan de stof direct in praktijk toegepast worden. Ook zorgcollega’s die niet bij Kennemerhart werken kunnen deelnemen aan deze trainingen.

Inhoud van de training

De training bestaat uit 2 delen:
1) In deel 1 worden de praktische handelingen aangeleerd. Door veel te oefenen worden die eigen gemaakt. Uiteraard ligt hier wat theorie aan ten grondslag.
2) In deel 2 wordt geoefend in het overbrengen en coachen van de geleerde theoretische en praktische lesstof.
De haptonomische benaderwijze speelt gedurende de hele training een rol. Dit is immers de basis waarop de stof gedoceerd en later uitgevoerd wordt. Deze benaderingswijze geeft een nieuwe blik op situaties en kan tevens leiden tot persoonlijke doeleinden.

Praktische informatie en accreditatie

De training omvat 14 dagdelen. Naast de lesuren is er gemiddeld ongeveer 3 uur huiswerk per dagdeel. De eerstvolgende training van 9.00 tot 17.00 uur is op de volgende 7 (dins)dagen:

8 okt 2024
29 okt 2024
12 nov 2024
3 dec 2024
7 jan 2025
21 jan 2025
4 feb 2025

De trainingen worden gegeven door Jeanine Pull, fysiotherapeut en Petra Veldt, ergotherapeut, beiden werkzaam binnen Kennemerhart. Zij hebben de opleiding Haptonomisch verplaatsen aan de academie voor Haptonomie gevolgd en zijn zeer ervaren in het overbrengen van deze stof. Dit doen zij al jaren middels trainingen.

Aan de training kunnen maximaal 12 deelnemers per groep meedoen, ook mensen die niet bij Kennemerhart werken kunnen deelnemen. De training gaat door bij minimaal 8 deelnemers.

Bij het voldoen aan alle opdrachten en minimaal 85% aanwezigheid ontvangt de deelnemer een certificaat. De training is geaccrediteerd voor 59 punten voor ergotherapeuten en is voor fysiotherapeuten (opnieuw) aangevraagd.

Kosten

De kosten zijn € 1600,- per persoon.
Inbegrepen in de cursus:

  • Lessen volgens rooster
  • Leerboek Verplaatsingstechnieken (onder voorbehoud beschikbaarheid)
  • Materialen tijdens de cursus
  • Toetsing en certificaat
  • Koffie/thee
  • Lunch op de trainingsdagen

Voor deelnemers werkzaam bij Kennemerhart komen de kosten, bij toestemming van de betreffende teamleider, voor de werkgever.

Leslocatie

De cursus wordt gegeven in Haarlem. Het adres is:

Kennemerhuis:
Diakenhuisweg 41
2033 AP Haarlem

Contact bij vragen en meer informatie

Voor aanmeldingen (en toezending van het inschrijfformlulier) en vragen:

Behandelcentrum Kennemerhart
E: behandelcentrum@kennemerhart.nl
t.a.v. Priska ten Bruggencate, coördinator en docent Haptonomisch Verplaatsen

Of rechtstreeks bij:

Deel deze pagina: