Rijke historie

Kennemerhart heeft een rijke historie. Het begin van de Haarlemse ouderenzorg ligt rond 1400, wanneer de stad in korte tijd een aantal ‘verplegingsinrichtingen voor ouden van dagen’ krijgt. Een daarvan is het Sint Jans Gasthuis, in 1390 opgericht door de Haarlemse Sint Jansridder Dirc dye Roper. Die stelt hiervoor vier woningen ter beschikking in de buurt van de Janskerk en het Jansklooster.

Dirk de Roeper behoorde tot de orde van de Sint Jansheeren of Ridders van Sint Jan, die later zou opgaan in de protestants-christelijke Johanniter Orde. De Jansstraat en Ridderstraat zijn ernaar vernoemd. In 1316-1317 hadden de Jansheeren al een klooster met kerk aan de Jansstraat gesticht.

De eerste Sint Jans-gasthuizen waren overigens niet alleen voor ouderen bedoeld. Ze waren ook op reizigers, pelgrims, zieken en armen gericht. Als goed christen bedreef je naastenliefde door de zeven werken van barmhartigheid uit te voeren: de hongerigen spijzen, de dorstigen laven, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.

Toen aan het einde van de 16e eeuw de Reformatie over het land trok, gingen veel katholieke kerken, kloosters en andere voorzieningen in protestantse handen over. In 1603 krijgen de Hervormden de katholieke Sint Janskerk in bezit. Een groot deel van het bijbehorende klooster komt in handen van de gemeente. In 1777 wordt het Sint Jans Gasthuis opgeheven, maar het gebouw komt in 1885 in handen van de Diakonie van de Hervormde Gemeente, die er een nieuw Diakoniehuis gaat vestigen. Wanneer de Diakonie in 1971 een stichting in het leven roept voor het beheer van het verpleeghuis, krijgt dat verpleeghuis de naam Janskliniek.

De Janskerk en een deel van het bijbehorende klooster zijn nog steeds in gebruik. In de Janskerk is het Noord-Hollands Archief gehuisvest. De Commandeurszaal van het Noord-Hollands Archief en de Regentenkamers van de Janskliniek vormen samen De Janszalen.

 

Deel deze pagina: