Kort verblijf

Bij kort verblijf is sprake van een medisch noodzaak, waardoor u tijdelijk niet thuis kunt zijn. Het verblijf duurt minimaal 24 uur en maximaal drie maanden. Gedurende uw verblijf wordt u verpleegd en verzorgd op verwijzing van uw huisarts of medisch specialist totdat er verbetering optreedt en u weer naar huis kunt. Kort verblijf is bedoeld voor een situatie waarin u tijdelijk of nog niet verantwoord in uw eigen woonomgeving kunnen zijn en waarvoor geen opname in ziekenhuis of andere zorginstelling (met medisch specialistische behandeling) aangewezen is.

Wanneer?

Tijdelijk verblijf kan een oplossing voor u zijn als:
• u door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kunt krijgen;
• uw partner, familie of anderen (zoals bijvoorbeeld mantelzorgers) tijdelijk niet of onvoldoende voor u kunnen zorgen (respijtzorg);
• u tijdelijk niet in staat bent om voor uzelf te zorgen, door of na bijvoorbeeld kortdurende ziekte of een beperking;
• u moet aansterken na een ziekenhuisopname;
• herstel in de thuissituatie (tijdelijk) niet mogelijk is.

Hoe?

U kunt binnen Kennemerhart rekenen op alle benodigde begeleiding, verzorging en verpleging. U kunt daarbij een beroep doen op professionele verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook op andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut. De specialist ouderengeneeskunde van de betreffende (woon)locatie neemt de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over. Dit gebeurt altijd in zorgvuldig overleg met u en met uw huisarts of specialist. Dat zorgvuldige overleg geldt ook voor zaken rond uw terugkeer naar huis. Samen met u en eventueel uw verwanten bekijken we zorgvuldig naar wat daarvoor nodig is.

Wilt u meer weten over kort verblijf? Klik dan hier voor de cliëntservice.

Deel deze pagina: