Missie en Visie

Onze missie: hier staan we voor

Wij zijn Kennemerhart. Een veelzijdige ouderenorganisatie in Zuid-Kennemerland met een breed aanbod aan zorg waar iedereen ongeacht achtergrond of situatie welkom is. Wij staan voor u klaar als u zorg, behandeling of ondersteuning nodig heeft. Samen met u en uw naasten dragen wij bij aan een zo zelfstandig mogelijk en waardevol leven. Elke dag van waarde is de basis voor onze zorg. Thuis of in één van onze locaties.

Onze visie: hier gaan we voor 

Onze betrokken en vakkundige collega’s zijn onze kracht. Elke dag leveren zij goede en persoonsgerichte zorg. Wij luisteren naar u, kijken naar wie u bent en wat uw leven betekenis geeft. En hoe wij u daarbij zo goed mogelijk kunnen helpen. U, als persoon, staat centraal – en niet uw beperking. Zo aangenaam mogelijk ouder worden. Daar draait het om.

We kijken samen met u vooral naar de mogelijkheden. Zodat u zo zelfstandig en zelfredzaam mogelijk kunt blijven. Daarbij is ondersteuning van uw eigen omgeving onmisbaar. Vrijwilligers en naasten maken de cirkel rond door van grote betekenis te zijn voor u. Want zorgen doen we samen. Met u en uw naasten. Met al onze collega’s en betrokken vrijwilligers, geholpen door de inzet van zorgtechnologie. En ook samen met onze partners in de wijk en in de regio.

Als veelzijdige zorgorganisatie hebben we veel te bieden aan cliënten én medewerkers. Bij ons werk je met de fijnste collega’s in de regio, in een collegiale sfeer. Samen zorgen we voor een goede werksfeer, waarin we klaarstaan voor elkaar. Ook is er volop ruimte om te leren en je verder te ontwikkelen. Als zorgprofessional én als mens.

Door te investeren in de kennis en kunde van onze collega’s neemt de kwaliteit van zorg verder toe. Zo zijn we specialist op het gebied van dementie met onbegrepen gedrag, niet-aangeboren hersenletsel (NAH), Parkinson en palliatieve zorg. Als organisatie laten we ons continu inspireren op basis waarvan we ons blijven verbeteren en innoveren. Zo kunnen we elke dag van waarde zijn voor cliënten en collega’s. Een waardevolle dag. Daar gaan we samen voor!

Onze kernwaarden

Hoe wij werken en wat wij belangrijk vinden komt terug in onze kernwaarden. SAMEN is waar het om draait: Samen, Aandacht, Mogelijkheden, Eigen regie, Naasten.

Samen zorgen
Zorgen doen we samen! Medewerkers, vrijwilligers, cliënten, naasten, partners in de wijk en regio: iedereen is belangrijk. We maken gebruik van elkaars kracht en vullen elkaar aan. Elke dag staan we voor elkaar klaar. Samen leveren we persoonsgerichte zorg vanuit het hart.

Aandacht geven
We zijn professioneel en vakkundig, maar ook warm en betrokken. Vol aandacht voor onze medewerkers, vrijwilligers, onze cliënten en hun naasten – en voor wie zij zijn. Dat is de basis, om elke dag van waarde te kunnen zijn. Ook hebben we aandacht voor de wijk en de regio waarin we actief zijn.

Mogelijkheden benutten
We gaan altijd uit van de mogelijkheden. Van de cliënt, van medewerkers, van de situatie. Met een open en positieve blik kijken we naar de kansen en naar wat mogelijk is. We zijn vindingrijk, daadkrachtig en durven te innoveren.

Eigen regie respecteren
We hebben respect voor de identiteit, wensen en behoeften van de cliënt. Daarbij staat eigen regie van de cliënt centraal. Ook voor collega’s en vrijwilligers is eigen regie van belang. Hierdoor komen zij beter in positie om te doen waar zij goed in zijn, om van waarde te kunnen zijn voor de cliënt.

Naasten betrekken
Bij Kennemerhart zijn wij er óók voor de naasten van onze cliënten. Wie belangrijk is voor de cliënt, is dat ook voor ons. We vinden het belangrijk dat zij zich gezien, gehoord en gesteund voelen, zodat zij hun rol in de zorg voor de cliënt actief kunnen blijven vervullen.

Zorgen doen we samen!

 

Deel deze pagina: