Visie

Onze professionals en vrijwilligers bieden liefdevolle zorg vanuit het hart.

Kennemerhart stelt de eigen regie van de cliënt centraal. Medewerkers en vrijwilligers gaan bij de voorbereiding en uitvoering van de dienstverlening uit van de vragen, wensen, mogelijkheden en levenssfeer van de cliënt en diens verwanten. De mens staat voorop, niet de ziekte. Hierbij zijn de waardigheid, trots, privacy en participatie van de cliënt onze uitgangspunten. Wij zoeken actief naar mogelijkheden om de zorg en het woonplezier verder te verbeteren en voeren de dialoog op basis van gelijkwaardigheid. De vraag van de cliënt toetsen we met compassie en professionaliteit.

Kennemerhart is sociaal betrokken bij de zorg in de regio en geeft actief invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kennemerhart hecht veel waarde aan de kennis, kunde, ervaring en het ontwikkelvermogen van onze medewerkers en vrijwilligers. Zij worden uitgedaagd om zelf mede vorm te geven aan de vernieuwing van onze organisatie.

Kernwaarden

Kernwaarden daarbij zijn:

  • persoonlijk en op maat
  • met aandacht en in samenspraak
  • sociaal betrokken

 

 

Deel deze pagina: