Begrippenlijst

Bewindvoerder

Een bewindvoerder behartigt de financiële en zakelijke belangen van iemand die op dit punt wilsonbekwaam is, bijvoorbeeld omdat hij/zij de ziekte van Alzheimer heeft. Een bewindvoerder wordt door de rechter aangesteld.

CIZ

Om WLZ-zorg te krijgen heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig heeft en hoeveel. 

Cliëntdossier

Iedere cliënt van Kennemerhart heeft een dossier, dat onder andere het cliëntleefplan bevat.

Curator

Een curator is iemand die niet alleen de zakelijke en financiële belangen van iemand behartigt (zie onder bewindvoerder), maar ook andere belangen, bijvoorbeeld van iemands woon- en leefsituatie en gezondheid (zie onder mentor). Een curator wordt door de rechter aangesteld.

CVA

CVA is de afkorting voor Cerebrovasculair Accident. Dat betekent letterlijk ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. Dat kan een hersenbloeding of een herseninfarct zijn. Vaak spreekt men dan van een beroerte. In Janskliniek zijn twee (groeps)woningen waar mensen met een (CVA) kunnen revalideren.

CVZ

Het College voor zorgverzekeringen is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

EVV’er

In de zorg- en dienstverlening staat de cliënt centraal. Meestal zijn hier verschillende mensen bij betrokken. Een Eerst Verantwoordelijke Verzorgende of EVV’er is ervoor verantwoordelijk dat de zorg die iemand krijgt, goed op elkaar is afgestemd. Hij/zij bewaakt dit proces. De cliënt en alle bij de cliënt betrokken zorgverleners geven belangrijke signalen door aan de… 

Extramuraal

Betekent letterlijk ‘buiten de muren’. Vakjargon voor zorg die bij iemand thuis, dus niet in een verzorgings- of verpleeghuis, wordt geleverd. Zie ook intramuraal.

Geriatrie

De naam geriatrie komt van het Griekse woord ‘geron’, dat ‘oudere’ betekent, en van ‘iatros’, dat ‘arts’ betekent. Het specialisme is speciaal gericht op ouderen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Vaak gaat het om een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen.

Intramuraal

Betekent letterlijk ’binnen de muren’. Vakjargon voor wonen en zorg in een verzorgings- of verpleeghuis. Zie ook extramuraal.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Mentor

Een mentor behartigt de belangen van iemand die dat zelf niet meer goed kan. Een mentor behartigt bijvoorbeeld de belangen van iemands gezondheid en woon- of leefsituatie. Een mentor behartigt geen zakelijke of financiële belangen. Dat doet een bewindvoerder of curator. Net als een bewindvoerder of een curator wordt een mentor door de rechtbank aangesteld.

NAH

NAH is de afkorting voor Niet Aangeboren Hersenletsel. Dat is hersenletsel dat op latere leeftijd is ontstaan ten gevolge van een ongeluk of een ziekte. Dus niet bij of vlak na de geboorte. In Janskliniek zijn twee (groeps)woningen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel.

NZa

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een onafhankelijke toezichthouder in de zorg.

Ontmoetingsgroepen

Ontmoetingsgroepen zijn er voor mensen met geheugenproblemen en hun verwanten. Ontmoetingsgroepen organiseren dagactiviteiten voor de deelnemers en gespreksgroepen voor hun mantelzorgers.