Volledig Pakket Thuis

Zolang mogelijk zelfstandig wonen met de benodigde zorg en aandacht én alle faciliteiten voor de deur? Dat kan met het Volledig Pakket Thuis (VPT) van Kennemerhart. Wanneer u langdurige zorg nodig heeft kan VPT uitkomst bieden. Wij zorgen ervoor dat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen, met zorg en ondersteuning op maat in uw eigen omgeving.

Samen maar zoveel mogelijk zelf

Het is fijn als u zoveel mogelijk zelf kunt blijven doen en de regie behoudt over uw leven. Onze (wijk)verpleegkundige bespreekt daarom eerst met u en uw naasten wat u zelf (nog) kunt doen of opnieuw kan leren. Ook kijken we wat uw omgeving voor u kan doen om zo zelfstandig mogelijk te blijven leven.

Een persoonlijk VPT pakket

Een VPT pakket is maatwerk. Het pakket kan bestaan uit:

 • Verpleging en persoonlijke verzorging.
 • Inzet zorgtechnologie dat u helpt om zoveel mogelijk zelfstandig te blijven, zoals een medicijndispenser of de sociale zorgrobot Tessa.
 • Individuele begeleiding thuis of bezoek aan de dagbesteding.
 • Maaltijden bij u thuis of bij de naastgelegen (woonzorg)locatie.
 • Huishoudelijke ondersteuning.
 • Persoonsalarmering, acute zorg die u via alarmknop kunt oproepen.
 • Vervoer naar begeleiding in groepsverband als dat medisch noodzakelijk is.
 • Welzijnsactiviteiten.

De (wijk)verpleegkundige bekijkt samen met u en uw naasten uw zorgvraag en stelt samen met u een op maat gemaakt pakket samen.

VPT is echt een keuzepakket, ik maak gebruik van wat ik nu nodig heb. Mocht ik in de toekomst andere of meer zorg nodig hebben,dan is dit mogelijk via VPT. Ik heb nu alle zorg en faciliteiten dichtbij. Ik eet een warme maaltijd in het restaurant van de naastgelegen woonzorglocatie en ik ontmoet anderen bij de dagbesteding. Dit geeft weer extra kleur aan mijn dag“, aldus mevrouw Ligthart.

Goed om te weten

 • U kunt gebruik maken van de faciliteiten van de naastgelegen (woonzorg) locatie van Kennemerhart, voor bijvoorbeeld de warme maaltijden, dagbesteding en activiteiten.
 • U ontvangt de zorg en aandacht die u nodig heeft.
 • U heeft 24 uur per dag toegang tot acute zorg in uw eigen woning.
 • U behoudt uw eigen huisarts en tandarts.
 • VPT zorg biedt Kennemerhart aan rondom meerdere Kennemerhart locaties. Wilt u weten of VPT zorg wordt aangeboden bij u thuis, neem dan contact op met cliëntservice via 023 5 214 214.
 • We nemen de zorg niet over, maar werken samen als een team. Met u, de mantelzorger(s), huisarts en andere zorgprofessionals.

Wanneer komt u in aanmerking voor een VPT?

Om VPT aan te vragen heeft u een Wlz (Wet langdurige zorg) indicatie nodig. Deze indicatie wordt (gedeeltelijk) betaald vanuit de Wlz en gedeeltelijk door uzelf via een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Onze cliëntadviseur of cliëntcoach VPT kan u helpen om te berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage gaat zijn. U kunt dit ook zelf berekenen op het CAK. Of u in aanmerking komt voor deze indicatie wordt beoordeeld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg).

Wat valt niet onder VPT?

 • Kosten medicijnen, huisartsenzorg en tandheelkunde vallen niet onder VPT. Deze kosten komen ten laste van de Zorgverzekeringswet.
 • Woonlasten en alles wat daarmee samenhangt gaat verder zoals u gewend bent. Denk aan huurkosten, energie, belastingen, verzekeringen, telefonie, internet etc.
 • Voor woningaanpassingen en hulpmiddelen kunt u terecht bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die uitgevoerd wordt door de gemeente

VPT aanvragen?

Wilt u VPT bij Kennemerhart aanvragen dan kunt u contact opnemen met een van onze cliëntadviseurs. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Telefoon: 023 5 214 214
Mail: clientservice@kennemerhart.nl

Downloads

Informatieflyer VPT.

Heeft u geen volledige zorg aan huis nodig? Naast VPT biedt Kennemerhart ook het Modulair Pakket Thuis (MPT) aan. Met een Modulair Pakket Thuis zelf kunt kiezen welke onderdelen van het zorgpakket u wel en niet wilt ontvangen. Lees hier meer over MPT.

Deel deze pagina: