Revalidatie en herstel

Om verschillende redenen – na bijvoorbeeld een operatie of een beroerte – kan het nodig zijn dat uw cliënt/patiënt revalideert.

Hoe?

Bij de start van het verblijf wordt samen met de specialist ouderengeneeskunde bepaald hoe lang de revalidatie gaat duren. Aan de hand van een behandelplan wordt samen met cliënt/patiënt en team gewerkt aan doelen, waarbij zelfstandigheid, zelfredzaamheid en specifieke bezigheden van de cliënt de uitgangspunten zijn. Het specialistisch behandelteam bestaat uit – ander andere – een fysiotherapeut, een ergotherapeut maar ook bijvoorbeeld een diëtist, logopedist en psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde. Meer over behandelaren is te vinden op de pagina behandelcentrum. Behandelaren werken met up-to-date kennis. De intensiteit van de behandeling en het dagprogramma passen bij de specifieke zorgvraag, motivatie en belastbaarheid. Als aanvullende aandacht voor psychisch welbevinden nodig is, wordt ook op dat vlak extra begeleiding en ondersteuning geboden. Alle activiteiten en rustmomenten staan in het teken van de revalidatie.

Familie en verwanten

Partner en/of familie worden actief bij het revalidatieproces betrokken. Zij kunnen de cliënt helpen met de revalidatieoefeningen en de voorbereidingen op weer zelfstandig thuis wonen. Ook familie kan zo nodig rekenen op ondersteuning door Kennemerhart.

Nazorg

Als het einde van de revalidatie in zicht is, biedt het behandelend team gedegen nazorg dat bestaat uit advies met betrekking tot het vervolgtraject en eventuele therapie thuis.

Voor wie?

Kennemerhart biedt alle vormen van revalidatie en is gespecialiseerd in revalidatie van cliënten die een beroerte (CVA) hebben gehad, cliënten met neurologische aandoeningen zoals MS en Parkinson of klachten aan het bewegingsapparaat zoals reuma en longaandoeningen zoals COPD, cliënten die geopereerd zijn aan de heup of knie en cliënten met cognitieve problemen. De revalidatie moet volgen op een opname in het ziekenhuis. In het ziekenhuis wordt een triage gedaan om te kijken of geriatrische revalidatie geschikt is.

Waar?

Revalidatie vindt – afhankelijk van de aandoening van uw cliënt/patiënt – plaats op twee locaties van Kennemerhart: De Janskliniek in Haarlem en afdeling Zandhoeve van A.G. Bodaan in Bentveld.

Vergoeding

Kennemerhart heeft een overeenkomst met alle Nederlandse ziektekostenverzekeraars. Zij betalen de kosten voor revalidatie. De rekening van de revalidatie gaat direct naar de zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten?

Voor meer informatie kunt u terecht bij het aanmeldpunt revalidatie. Klik hier voor contactgegevens.

Deel deze pagina: