Zorgleefplan

Doel van het plan

Het zorgleefplan (ZLP) zorgt voor ondersteuning, zodat u als cliënt uw leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals u dat wenst. De afspraken die de zorgverlener maakt met een cliënt worden in het zorgleefplan vastgelegd. Uw voorkeuren, vragen, behoeften of doelen zijn hierbij het uitgangspunt. De zorgverlener denkt met u mee over hoe u uw doelen kan bereiken en doet hiervoor voorstellen. Uiteindelijk beslist u als cliënt welke ondersteuning u wilt.

Wat staat er in het zorgleefplan?

Elk plan begint met een intake. Tijdens deze intake maakt u kennis met de zorgverlener en worden de belangrijkste onderwerpen besproken. Vervolgens is er ook tijd voor een ‘algemene typering’ van u als cliënt. Hierin krijgt de zorgverlener een duidelijk beeld van u als mens.

Na de intake is het tijd voor de vier ‘domeinen’. Voor u als patiënt is de kwaliteit van leven uiteraard het belangrijkst. Deze kwaliteit wordt in het zorgleefplan met 4 domeinen beschreven. Deze 4 domeinen bestaan uit de woon-en leefomstandigheden, participatie (het sociale leven van de cliënt), mentaal welbevinden en autonomie, en het lichamelijk welbevinden en gezondheid. Met behulp van de vier domeinen wordt uw levenskwaliteit gewaarborgd.

Aan de hand van de intakegesprekken en de ingevulde domeinen worden er doelen gesteld, acties ondernomen en worden er afspraken gemaakt en evaluatiemomenten ingepland. Ook wordt er met u besproken over hoe familie bij de zorgverlening betrokken wordt.

Afsluitend wordt er gekeken naar de verschillende informatiebronnen. U, uw familie en mantelzorgers zijn de voornaamste bron van informatie. Naarmate u als cliënt uw verhaal minder goed kan doen, wordt de rol van naasten als informatiebron steeds belangrijker. Daarom worden er in het zorgleefplan ook verschillende informatiebronnen aangeduid. Zo weet de zorgverlener precies bij wie hij of zij terecht moet voor de desbetreffende informatie.

Het zorgleefplan is nooit af. Naarmate u ouder wordt, veranderen uw wensen, behoeften en welzijn. Zo wordt het plan constant aangevuld zodat u op dat moment precies de zorg krijgt die u wilt en verdient.

Model zorgleefplan

Bent u benieuwd naar het zorgleefplan? Via deze link: modelzorgleefplan_actiz kunt u een voorbeeld van branchevereniging Actiz inzien. In dit model krijgt u een goed beeld van de inhoud van een zorgleefplan en hoe dit opgesteld wordt.

Deel deze pagina: