Het zorgleefplan

Het zorgleefplan helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt van het zorgleefplan. De zorgverlener denkt mee met de cliënt over hoe hij zijn doelen kan bereiken. De zorgverlener doet hiervoor voorstellen. De cliënt beslist welke ondersteuning hij wil. De afspraken die de zorgverlener maakt met de cliënt wordt vastgelegd in het zorgleefplan.

Modelzorgleefplan

Via deze link: modelzorgleefplan_actiz kunt u een model zorgleefplan van branchevereniging Actiz inzien.

 

Deel deze pagina: