Het zorgleefplan

Het zorgleefplan helpt de cliënt zo te ondersteunen dat hij zijn leven (ondanks ziekte of beperking) zoveel mogelijk kan voortzetten zoals hij dat wil. De afspraken die de zorgverlener maakt met de cliënt worden er in vastgelegd. De voorkeuren, vragen, behoeften of doelen van de cliënt zijn het uitgangspunt. De zorgverlener denkt mee met de cliënt over hoe hij zijn doelen kan bereiken en doet hiervoor voorstellen. De cliënt beslist welke ondersteuning hij wil.

Modelzorgleefplan

Via deze link: modelzorgleefplan_actiz kunt u een model zorgleefplan van branchevereniging Actiz inzien.

 

Deel deze pagina: