Algemene voorwaarden

 

* De personele situatie in de zorg leidt ertoe dat Kennemerhart zoekt naar manieren om onze medewerkers zo goed en efficiënt mogelijk in te zetten om de zorg aan u of uw naaste te verlenen. Dit betekent o.a. dat Kennemerhart met ingang van oktober 2023 de overlegvormen anders heeft georganiseerd. De wijziging betreft de frequentie van het zorgleefplangesprek.

Het eerste zorgleefplangesprek wordt gepland binnen uiterlijk 8 weken nadat u of uw naaste in zorg bent/is gekomen. Daarna is de standaardfrequentie van dit geplande gesprek één keer per 12 maanden. Hiermee wijkt Kennemerhart af van de voorwaarden zoals deze staan beschreven in de Bijzondere module Zorg met verblijf.

Als de omstandigheden er om vragen blijft het echter altijd mogelijk om van de standaardfrequentie af te wijken en het gesprek vaker dan één keer per 12 maanden te laten plaatsvinden. U kunt er dan ook vanuit gaan dat als de zorgvraag van u of uw naaste wijzigt, de afspraken rondom zorg en behandeling ook zullen worden aangepast. Daarnaast willen we benadrukken dat het voor u of uw naaste te allen tijde mogelijk blijft contact op te nemen met de verantwoordelijk verzorgende als u vragen heeft over de zorgafspraken.

Cliënten van Kennemerhart en hun naasten zullen door middel van een brief over dit besluit worden geïnformeerd.

Deel deze pagina: