Compliment of klacht

U mag van Kennemerhart verwachten dat u goede zorg en ondersteuning krijgt die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze medewerkers stellen alles in het werk om dat waar te maken. Wij horen het graag als u hier tevreden over bent, maar ook als u dat niet bent. Dus, compliment op klacht, wij horen het graag. De zorg is mensenwerk en soms doen zich situaties of gebeurtenissen voor waarover u niet tevreden bent. Uw ongenoegen of klacht, uw signalen, opmerkingen en verbetersuggesties: het zijn allemaal mogelijkheden om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en we samen met u zoeken naar een oplossing.

Laat het weten als u ergens ontevreden over bent.

Als u iets dwarszit of de zaken anders lopen dan u graag had gezien, laat het ons dan vooral weten. U kunt dit op verschillende manieren doen:

  1. Bespreek het met de medewerker

Voor uzelf en de medewerker is het prettig als het lukt om uw klacht direct met elkaar te bespreken. Onze medewerkers zijn professionals die u gewoon op hun handelen mag aanspreken. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek worden opgelost.

  1. Bespreek het met de teamleider

Vindt u het lastig om uw klacht met de medewerker te bespreken? Of komt u er samen niet uit? Vraagt u dan gerust een gesprek aan met de teamleider. Hij of zij kan u ondersteunen en bemiddelen om tot een oplossing van uw klacht te komen.

  1. Bespreek het met de klachtenfunctionaris

Komt u er niet uit met de medewerker of teamleider, dan kunt u uw klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bereidt samen met u een gesprek met de teamleider voor, en kan ook met u mee naar dat gesprek als u dat prettig vindt. Eventueel kan de klachtenfunctionaris bemiddelen om uw klacht op te lossen. Wilt u uw klacht op papier zetten? De klachtenfunctionaris kan ook daarbij helpen. De klachtenfunctionaris kent alle regels en geeft u graag advies.

U kunt hiervoor direct contact opnemen met de klachtenfunctionaris via klachten@kennemerhart.nl. Vermeld in het bericht de aard van uw klacht en uw telefoonnummer. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie

Als het gaat om een klacht over (dwang)behandeling dan kunt u terecht bij de leidinggevenden en/of klachtenfunctionaris, maar ook bij een onafhankelijke BOPZ klachtencommissie. In dat geval kan de klachtenfunctionaris u behulpzaam zijn bij het formuleren en indienen van de klacht. De klachtencommissie neemt alleen BOPZ gerelateerde klachten aan en werkt volgens een reglement en beoordeelt klachten. Ze geeft, na hoor en wederhoor, een oordeel over de klacht en geeft de raad van bestuur van Kennemerhart een zwaarwegend advies.

Deel deze pagina: