Compliment of klacht

Kennemerhart en haar medewerkers stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat u tevreden bent over ons werk. En áls u dat bent, dan horen we dat graag! We weten echter ook dat er soms situaties of gebeurtenissen zijn waarover u niet tevreden bent. Als u ondanks onze inspanningen iets ervaart dat niet naar uw zin is, dan horen wij dat graag. Uw ongenoegen of klacht, uw signalen, opmerkingen en verbetersuggesties: het zijn allemaal mogelijkheden voor ons om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en dat we samen met u zoeken naar een oplossing.

Hoe kunt u laten weten dat u ergens ontevreden over bent?

De klachtbehandeling bij Kennemerhart is laagdrempelig en onze voorkeur gaat daarom uit naar het in eerste instantie bespreken van de klacht met de medewerker die het betreft of met de leidinggevende. Medewerker en leidinggevende zullen er alles aan doen om uw ongenoegen of klacht naar tevredenheid af te handelen. Als dit niet lukt, kunt u alsnog contact opnemen met Teake Ettema, klachtenfunctionaris van Kennemerhart via klachten@kennemerhart.nl. Vermeld in het bericht de aard van uw klacht en uw telefoonnummer. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Behandeling door de onafhankelijke klachtencommissie

Als opvang en/of bemiddeling niet voldoende is om de klacht naar uw tevredenheid af te handelen wordt u gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie. In dat geval kan de klachtenfunctionaris u desgewenst behulpzaam zijn bij het formuleren en indienen van de klacht. De onafhankelijke klachtencommissie werkt volgens een reglement en beoordeelt klachten. Ze geeft, na hoor en wederhoor toegepast te hebben, een oordeel over de klacht en geeft de bestuurder van Kennemerhart een zwaarwegend advies.

 

 

 

Deel deze pagina: