Compliment of klacht

U mag van Kennemerhart verwachten dat u goede zorg en ondersteuning krijgt die is afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Onze medewerkers stellen alles in het werk om dat waar te maken. Wij horen het graag als u hier tevreden over bent, maar ook als u dat niet bent. Dus, compliment op klacht, wij horen het graag. De zorg is mensenwerk en soms doen zich situaties of gebeurtenissen voor waarover u niet tevreden bent. Uw ongenoegen of klacht, uw signalen, opmerkingen en verbetersuggesties: het zijn allemaal mogelijkheden om de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening te verbeteren. U kunt erop vertrouwen dat wij uw klacht serieus nemen en we samen met u zoeken naar een oplossing.

Laat het weten als u ergens ontevreden over bent.

Als u iets dwarszit of de zaken anders lopen dan u graag had gezien, laat het ons dan vooral weten. U kunt dit op verschillende manieren doen:

1. Bespreek het met de medewerker
Voor uzelf en de medewerker is het prettig als het lukt om uw klacht direct met elkaar te bespreken. Onze medewerkers zijn professionals die u gewoon op hun handelen mag aanspreken. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek worden opgelost.

2. Bespreek het met de teamleider
Vindt u het lastig om uw klacht met de medewerker te bespreken? Of komt u er samen niet uit? Vraagt u dan gerust een gesprek aan met de teamleider. Hij of zij kan u ondersteunen en bemiddelen om tot een oplossing van uw klacht te komen.

3. Bespreek het met de klachtenfunctionaris
Komt u er niet uit met de medewerker of teamleider, dan kunt u uw klacht ook bespreken met de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bereidt samen met u een gesprek met de teamleider voor, en kan ook met u mee naar dat gesprek als u dat prettig vindt. Eventueel kan de klachtenfunctionaris bemiddelen om uw klacht op te lossen. Wilt u uw klacht op papier zetten? De klachtenfunctionaris kan ook daarbij helpen. De klachtenfunctionaris kent alle regels en geeft u graag advies.

U kunt de klachtenfunctionaris op verschillende manieren bereiken:
E-mail: klachten@kennemerhart.nl
Telefoon: 06-57563619
Postadres: Kennemerhart, t.a.v. de klachtenfunctionaris, Diakenhuisweg 41, 2033 AP Haarlem

4. Geschillencommissie zorg
Kennemerhart is aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Zorg. Als het u niet lukt om samen met Kennemerhart tot een oplossing te komen,  kunt u bij de geschillencommissie terecht via www.degeschillencommissiezorg.nl. De geschillencommissie stelt als voorwaarde dat u er eerst samen met Kennemerhart alles aan gedaan hebt om samen tot een bevredigende oplossing te komen. De commissie hoort beide partijen, kan bemiddelen, adviseren en brengt een bindend advies uit. U kunt de geschillencommissie niet inschakelen voor klachten die betrekking hebben op onvrijwillige zorg in het kader van de Wet zorg en dwang. Specifiek voor deze klachten geldt onderstaande informatie.

Wet Zorg en Dwang

De Wet zorg en dwang regelt hoe om te gaan met ‘onvrijwillige zorg’. De wet regelt de rechten van mensen met dementie (met een vastgestelde CIZ indicatie) die onvrijwillige zorg krijgen en/of onvrijwillig opgenomen worden in een zorginstelling. In de folder ‘Uitleg over Wet Zorg en Dwang’ leest u er meer over.

De Wet zorg en dwang geeft betrokkenen het recht om een beroep te doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon. De cliëntenvertrouwenspersoon informeert en ondersteunt betrokkenen en vertegenwoordigers over onvrijwillige zorg. Betrokkenen kunnen klachten over onvrijwillige zorg voorleggen aan een onafhankelijke externe klachtencommissie Wet zorg en dwang. Deze klachtencommissie doet bindende uitspraken. De cliëntenvertrouwenspersoon kan ondersteunen bij een klachtenprocedure.

Kennemerhart maakt gebruik van de cliëntenvertrouwenspersoon van Zorgstem te weten Mariska van Huissteden. Zij is te bereiken via 06-25644905 of M.vanHuissteden@zorgstemvertrouwenspersonen.nl of via Zorgstem 088 678 10 00.

 

Voor de externe klachtencommissie maakt Kennemerhart gebruik van de Landelijke Klachtencommissie Onvrijwillige Zorg die door Actiz is ingesteld voor klachten in het kader van de Wzd. Als de cliënt, diens vertegenwoordiger of – na het overlijden- een nabestaande een klacht heeft die betrekking heeft op o.a. de uitvoering van onvrijwillige zorg, de toetsing van de wilsbekwaamheid, het handelen van de Wzd-functionaris of Wzd-arts, dan kunt u een schriftelijke en gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie. Uitspraken van deze landelijke klachtencommissie zijn bindend. Meer informatie vindt u op de website van de landelijke klachtencommissie.

Deel deze pagina: