Kwaliteit

Het doel van de zorg en ondersteuning van Kennemerhart is uw welzijn en dat betekent dat wij ons maximaal inzetten zodat u zoveel mogelijk kunt blijven genieten van wat voor u belangrijk is. Het betekent ook dat u zich veilig voelt: in uw woonomgeving en bij de mensen die u zorg en ondersteuning bieden.

De kernwaarden van Kennemerhart zijn persoonlijk en op maat, met aandacht en in samenspraak én sociaal betrokken. Die kernwaarden zijn er niet zomaar, het zijn de waarden die Kennemerhart in al haar activiteiten wil uitdragen. Wij gaan uit van wat u nodig heeft en wat u belangrijk vindt. De kennismaking, het gesprek over moeilijkheden en verwachtingen en het maken van goede afspraken is daarbij een belangrijke start.

Uw kwaliteit van leven en uw tevredenheid over onze bijdrage daaraan, is ons doel. Uw verhaal staat daarbij centraal. U mag rekenen op deskundig medewerkers die werken in overeenstemming met alle vereisten die aan Goede Zorg gesteld worden. Kennemerhart werkt voortdurend aan verbetering van alle vormen van zorg.

Kwaliteit hoog in het vaandel: goud voor Kennemerhart

Onze woonzorgcentra in Haarlem en Bloemendaal beschikken over het landelijk geaccrediteerde PREZO gouden keurmerk, evenals de thuiszorgteams en de dag- en ontmoetingscentra. Hiermee laten we zien dat we ruimschoots voldoen aan de kwaliteitseisen die worden gesteld aan de zorg voor onze cliënten. De gouden keurmerken zijn een erkenning voor alle inspanningen en prestaties die onze medewerkers en vrijwilligers elke dag weer met elkaar leveren. Jaarlijks laten we dit opnieuw beoordelen zodat steeds de prikkel blijft bestaan om verder te leren en verbeteren.

Wat vindt u?

We vormen met elkaar een belangrijke driehoek: cliënten, medewerkers en Kennemerhart. Wij willen graag op alle niveaus met u in gesprek zijn. Want alleen door bereikbaar te zijn, goed naar u te luisteren en met u in gesprek te zijn, kunnen we samen zaken aanpakken die voor u belangrijk zijn.

Medezeggenschap

De Centrale Cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van cliënten van Kennemerhart. De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de bestuurder en denkt mee over zaken die voor u van belang zijn. Wilt u meer weten over de cliëntenraad? Klikt u dan hier.

Informatie en ervaringen op internet

Op internet is de informatie over het aanbod van zorg versnipperd. Het is voor zorgconsumenten onmogelijk om op één plek zowel inhoudelijke informatie, objectieve kwaliteitsinformatie als persoonlijke ervaringen te vinden. Op dit moment bieden vooral kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl veel algemene informatie. Op zorgkaartnederland.nl is het mogelijk om uw mening en/of ervaringen te delen.

Klachten

Alle medewerkers van Kennemerhart doen hun werk zo goed als mogelijk. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. Als dat voorkomt, dan horen wij dat graag. Kennemerhart ziet klachten, signalen, opmerkingen en verbetersuggesties als een mogelijkheid om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren. Meer weten over het kenbaar maken van een klacht? Klik hier.

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid van Kennemerhart is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.

Jaarlijks stellen we een kwaliteitsplan op.

Hier vindt u de kerncijfers van Kennemerhart, weergegeven in een infographic.

Deel deze pagina: