Aanleun-/seniorenwoningen met zorg

In de directe omgeving van enkele woonzorgcentra van Kennemerhart bevinden zich aanleun/-seniorenwoningen met zorg. Deze woningen zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die het prettig vinden om vlakbij een woonzorgcentrum te wonen. Zo kunnen zij, indien gewenst, gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum zoals de kapper, het winkeltje of het restaurant. Of van de diensten van Kennemerhart, zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp of van de behandelaren die via het behandelcentrum aangeboden worden.

Sommige complexen zijn eigendom van Kennemerhart, andere van woningcorporaties. Als het een complex betreft van Kennemerhart, dan wijst Kennemerhart de woning toe. Als het complex in eigendom is van een woningcorporatie vindt de toewijzing plaats via Woonservice. Op de website van Woonservice, het woonruimteverdeelsysteem van de gemeenten in Zuid-Kennemerland, vindt u ook de actuele huur- en inkomensbedragen die gelden voor de sociale en de vrije huursector. Ouderen met een indicatie voor zorg krijgen vaak voorrang.

 

 

 

 

 

Deel deze pagina: