Zelfstandige zorgwoningen en aanleunwoningen

Naast wonen in een woonzorgcentrum van Kennemerhart, kunt u ook kiezen voor andere woonvormen. Wij helpen u graag bij het kiezen voor de vorm die het beste aansluit bij uw wensen en behoeften.

Comfortabel wonen in een zelfstandige zorgwoning

Als u zelfstandig wilt wonen, uw eigen appartement wilt huren en tegelijkertijd zorg en dienstverlening wilt afnemen, dan kunt u bij Kennemerhart terecht. Wij noemen dat comfortabel wonen.

Kennemerhart biedt zelfstandige huurappartementen aan in de complexen Janshof (binnenstad Haarlem) en Rijperduin (Bloemendaal). De appartementen zijn rolstoel toe- en doorgankelijk en bereikbaar met een lift. Beide complexen liggen in de directe nabijheid van een woonzorgcentrum van Kennemerhart. Door de ligging kunt u eenvoudig gebruik maken van de faciliteiten van het woonzorgcentrum, de zorg, ondersteuning en aanvullende diensten die daar worden geleverd.

Voorwaarde voor toewijzing is het voldoen aan de inkomensvoorwaarden. Klik hier voor meer informatie over de toewijzingscriteria van Janshof en Rijperduin. De woningen worden met voorrang toegewezen aan kandidaten die ook zorg nodig hebben (bijvoorbeeld WMO, Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg). Voldoet u aan de voorwaarden en bent u geïnteresseerd in huren bij Kennemerhart? Dan kunt u contact opnemen met cliëntservice via e-mail clientservice@kennemerhart.nl of via telefoonnummer 023 5 214 214 (op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur bereikbaar).

Aanleunwoningen

In de directe omgeving van enkele woonzorgcentra van Kennemerhart bevinden zich aanleunwoningen. Het betreft:

Deze woningen zijn bestemd voor zelfstandig wonende ouderen die het prettig vinden om vlakbij een woonzorgcentrum te wonen. Onze cliëntservice voorziet u graag van nadere informatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Zij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-17.00 uur via telefoonnummer 023 5 214 214.

Deze woningen worden verhuurd door de woningcorporatie. De toewijzing vindt plaats via Woonservice. Op de website van Woonservice vindt u de actuele huur- en inkomensbedragen. Ouderen met een indicatie voor zorg krijgen vaak voorrang.

Deel deze pagina: