Zorgtechnologie

Innoveren is belangrijk, want er staan enorme uitdagingen voor de deur in de ouderenzorg. De vergrijzing neemt toe, kwetsbare mensen blijven langer thuis wonen, de vraag naar intramurale verpleeghuiscapaciteit neemt toe, de zorg wordt steeds complexer en er is een krappe arbeidsmarkt. Kennemerhart anticipeert op deze uitdagingen en zet mede in op zorgtechnologie.

Wij kiezen voor zorgtechnologie die het mogelijk maakt voor de cliënt en zijn naasten om zoveel mogelijk eigen regie te blijven voeren over zijn leven. De ervaren autonomie, zelfredzaamheid, veiligheid(preventie) en welzijn van de cliënt staan hierbij centraal. Daarnaast zetten we in op arbeidsbesparende technologieën die de zorgmedewerkers ondersteunen en ontzorgen. Zodat ook in de toekomst onze cliënten zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden zoals zij willen, thuis of zoals thuis.

Zorgtechnologie bij Kennemerhart

Met een aantal voorbeelden laten we graag zien hoe wij zorgtechnologie inzetten binnen Kennemerhart.

  • De Tessa is een sociale zorgrobot vermomd als vrolijke bloempot die verbale begeleiding geeft. Ze is geduldig, vriendelijk en altijd beschikbaar. Ze geeft stapsgewijs instructies en herinnert je aan afspraken of dagtaken. Hierdoor kan een persoon weer meer zelf en is er minder zorg nodig. Lees hier het artikel uit het Kennemerhart magazine 2023/2024 over hoe wij de Tessa en de Medido inzetten.
  • De automatische medicijndispenser Medido ondersteunt de cliënt bij het gebruik van medicatie. Zo is de cliënt niet langer afhankelijk van de zorg voor het aanreiken van de medicatie. Medido versterkt de zelfredzaamheid van cliënten.
  • De Vital Signs Monitor meet hartslag, temperatuur, saturatie en bloeddruk, in één meting en wordt op alle Kennemerhartlocaties ingezet. Dit proces duurt slechts één minuut, waardoor verpleegkundigen zich volledig kunnen richten op wat echt belangrijk is: het welzijn van de bewoners. Lees hier het artikel uit het Kennemerhart Magazine 2024/2025 over hoe verpleegkundige Kim de Vital Signs Monitor inzet.
  • Op bijna alle woonzorglocaties van Kennemerhart werken we met Leefcirkels. Door middel van een polsarmband en sensoren kunnen cliënten sommige deuren wel en sommige deuren niet door. Zo wordt de leefruimte voor cliënten met dementie vergroot en kan hen meer vrijheid en veiligheid worden geboden. Bewoners worden hier rustiger van merken medewerkers op.
  • De CRDL is er voor mensen met dementie of mensen die moeite hebben met verbale communicatie. Door middel van het instrument kunnen zij op een nieuwe manier contact hebben met hun naasten. Zodra twee mensen ieder een hand op het instrument leggen én elkaar aanraken, maakt het geluid. De CRDL is er niet enkel voor het maken van contact. Door gebruik komen soms herinneringen weer terug naar boven en kan het kalmerend werken.
 

Leerling Wijkverpleegkunde Ralph Bruin en mevrouw Wigman met de Tessa (Kennemerhart magazine 2023/2024)
Deel deze pagina: