Kort verblijf

Doel is terugkeer naar huis

Kort (eerstelijns) verblijf is een medisch noodzakelijk kortdurend verblijf van minimaal 24 uur en maximaal drie maanden. Gedurende het verblijf krijgt de cliënt verpleging en verzorging en een generalistische/eerstelijns medische behandeling. Dit gebeurt op verwijzing van de huisarts of medisch specialist en geldt tot verbetering optreedt en terugkeer naar de thuissituatie mogelijk is. Kort verblijf is bedoeld voor kwetsbare mensen die tijdelijk of nog niet verantwoord in hun eigen woonomgeving kunnen verblijven en waarvoor geen opname in ziekenhuis of andere zorginstelling (met medisch specialistische behandeling) aangewezen is.
Eerstelijns Verblijf is niet bedoeld voor Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ), Respijtzorg (WMO) of Crisisbedden.

Wanneer?

Tijdelijk verblijf kan een oplossing zijn als:
• Uw cliënt/patiënt door omstandigheden tijdelijk geen verzorging thuis kan krijgen;
• De partner, familie of anderen, zoals bijvoorbeeld mantelzorgers) tijdelijk niet of onvoldoende voor uw cliënt/patiënt kunnen zorgen (respijtzorg);
• Uw cliënt/patiënt tijdelijk niet in staat is om voor zichzelf te zorgen, door of na bijvoorbeeld kortdurende ziekte of een handicap;
• Uw cliënt/patiënt moet aansterken na een ziekenhuisopname;
• Herstel in de thuissituatie (tijdelijk) niet mogelijk is.

Hoe?

Uw cliënt/patiënt kan binnen Kennemerhart rekenen op alle benodigde begeleiding, verzorging en verpleging die nodig is. Hij/zij kan daarbij een beroep doen op professionele verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook op andere deskundigen, zoals bijvoorbeeld een psycholoog of fysiotherapeut. De specialist ouderengeneeskunde van de betreffende (woon)locatie neemt de medische verantwoordelijkheid tijdelijk over. Dit gebeurt altijd in zorgvuldig overleg met cliënt/patiënt en verwijzer. Dat zorgvuldige overleg geldt ook voor zaken rond de terugkeer naar huis en bekijken wat daarvoor nodig is.

Klikt u hier voor onze contactinformatie.

Deel deze pagina: