Thuiszorg

Persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding

Kennemerhart biedt thuiszorg in de vorm van:

• Persoonlijke verzorging
• Verpleging
• Begeleiding
• Huishoudelijke ondersteuning.

Meer informatie hierover vindt u hier.

Persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding zijn verzekerd op grond van de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De indicatie is afhankelijk van de zorgvraag en wordt afgegeven door de wijkverpleging, het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of de gemeente. De hoogte van de te betalen eigen bijdrage vanuit de Wlz en de Wmo is inkomensafhankelijk. Zorg en diensten van de thuiszorg kunnen ook particulier afgenomen worden. Kennemerhart levert deze zorg in Zuid-Kennemerland.

Meer informatie

Klik hier voor de contactgegevens van onze cliëntservice.

 

Deel deze pagina: