Strategie 2024-2027

Kennemerhart slaat een nieuwe weg in. Want de toekomst voor ouderen, die verandert. 
En dus ook voor Kennemerhart. Deze nieuwe weg is de basis van onze strategie. Zoals het inzetten van zorgtechnologie, nog meer samen werken met regionale partners, mensen helpen om dingen weer zelf te kunnen doen (reablement) en het nog meer betrekken van familie en naasten (familieparticipatie).

De rode draad is dat we het SAMEN moeten doen om de zorg te kunnen blijven bieden die nodig is. SAMEN is met collega’s, met vrijwilligers, met naasten, met mantelzorgers, met regiopartners, met familie, met elkaar. Het is dan ook niet voor niets dat SAMEN de basis vormt van onze missie en visie. Lees hier meer over onze missie, visie en kernwaarden

Animatievideo

Onze strategie samengevat in 2 minuten? Bekijk onderstaande animatievideo!

Brochure

Strategie Kennemerhart 2024-2027

Deel deze pagina: