Contact

Postadres:

Diakenhuisweg 41
2033 AP Haarlem
T: 023 5 214 214
E: info@kennemerhart.nl

Cliëntservice

T: 023 5 214 214 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
E: clientservice@kennemerhart.nl

Bij ongenoegen of klachten

T: 06-57563619
E: klachten@kennemerhart.nl

Pers:

T: 023 5149548
E: communicatie@kennemerhart.nl
Persvoorlichter: Marianne Ostendorf

Afdeling HR:

Medewerkersadministratie
T: 023 5 149 519
E: hr@kennemerhart.nl
Solliciteren: via de direct solliciterenknop op de vacaturepagina

Behandelcentrum:

T: 023 891 4100 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur)
E: behandelcentrum@kennemerhart.nl

Afdeling salarisadministratie

T: 023 5 149 551
E: salarisadministratie@kennemerhart.nl

Afdeling registratie

T: 023 5149 525
E: facturen@kennemerhart.nl

T: 023 5149 521 / 522
E: debiteuren@kennemerhart.nl

T: 023 5149 528
E: crediteuren@kennemerhart.nl

T: 023 5149 526
E: productregistratie@kennemerhart.nl

Bestuurssecretariaat

T: 023 5149 516/520

Secretariaat zorgdirectie langdurige zorg & wonen

T: 023 8914 027/029

Secretariaat zorgdirectie behandeling & revalidatie/extramuraal

T: 023 8914 028/032

Woonzorgcentra Kennemerhart:

A.G. Bodaan 023 510 3000
Anton Pieckhofje 023 536 69 83
De Blinkert 023 510 16 00
Huis in de Duinen 023 574 15 00
De Janskliniek 023 891 40 00
Meerleven 023 512 5100
De Molenburg 023 543 03 00
Overspaarne 023 543 04 00
De Rijp 023 541 47 00
Schoterhof 023 512 82 00

Aanmeldpunt revalidatie en kort verblijf:

T: 088 0404102
E: aanmeldpuntrevalidatie@kennemerhart.nl

Aanleunwoningen Rijperduin en Janshof:

T: 023 5214214
E: huurzaken@kennemerhart.nl

Huishoudelijke ondersteuning:

T: 088 0404125 (van 08:00 tot 14:00)

Thuiszorgteams

Onze thuiszorgteams zijn dagelijks bereikbaar tussen 07:30 en 23:00 via:

Thuiszorgteam Sinnevelt
088 04 04 112 | wijkverpleging.sinnevelt@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Julianapark
088 04 04 113 | wijkverpleging.julianapark@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam De Zandvaert
088 04 04 114 | wijkverpleging.dezandvaert@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Catharijnebrug
088 04 04 115 | wijkverpleging.catharijnebrug@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Schalkwijk Zuid
088 04 04 116 | wijkverpleging.schalkwijkzuid@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Duinrand
06 433 94 461 | wijkverpleging.duinrand@kennemerhart.nl

Dag- en ontmoetingscentra:

Dagcentrum Ripperdahart 06 126 553 10/023 543 04 94
Dagcentrum Stadshart 06 22572531
Dagcentrum Ramplaanhart 023 510 16 10
Dagcentrum Weidehart 023 892 29 42/06 200 055 80
Ontmoetingscentrum Schoterhart 023 538 52 49
Ontmoetingscentrum Schalkhart 06 237 492 34
Ontmoetingscentrum Dreefhart 06 206 65 156
Ontmoetingscentrum Pleinhart 06 20665156
Ontmoetingscentrum Tuindershart 06 108 618 83
Ontmoetingscentrum Juttershart 06 433 944 65
Ontmoetingscentrum Vogelhart  023 822 1899/06 22297515
De Oppeppers 06 209 755 26/06 106 255 27