Contact

Postadres:

Diakenhuisweg 41
2033 AP Haarlem

Telefoonnummer voor medewerkers

T: 023 5 149 595

Cliëntservice

T: 023 5 214 214 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
E: clientservice@kennemerhart.nl
E: kennemerhartclientservice@zorgmail.nl

Bij ongenoegen of klachten

T: 06 575 636 19
E: klachten@kennemerhart.nl

Pers:

T: 023 5 149 548
E: communicatie@kennemerhart.nl
Persvoorlichter: Marianne Ostendorf

Afdeling HR:

Medewerkersadministratie
T: 023 5 149 519
E: hr@kennemerhart.nl
Solliciteren: via de direct solliciterenknop op de vacaturepagina

Behandelcentrum:

T: 023 8 914 100 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 15.00 uur)
E: behandelcentrum@kennemerhart.nl

Afdeling salarisadministratie

T: 023 5 149 551
E: salarisadministratie@kennemerhart.nl

Afdeling registratie

T: 023 5 149 504/521
E: crediteuren@kennemerhart.nl

T: 023 5 149 562
E: debiteuren@kennemerhart.nl

T: 023 5 149 526
E: productregistratie@kennemerhart.nl

Secretariaat Raad van Bestuur

T: 023 5 149 516, email: secretariaat.raadvanbestuur@kennemerhart.nl

Managementsecretariaat

Managers Bedrijfsvoering, HR en Vastgoed, Dienstverlening en Inkoop
T: 023 – 514 95 59, email managementsecretariaat@kennemerhart.nl

Secretariaat zorgdirectie Langdurige Zorg & Wonen

Locaties De Molenburg, Reinaldahuis, Meerleven, Overspaarne en Schoterhof
T: 06 12540062, email: aniek.hoes@kennemerhart.nl

Secretariaat zorgdirectie Langdurige Zorg & Wonen

Locaties De Blinkert, De Rijp, Janskliniek, A.G. Bodaan en Huis in de Duinen
T: 06 23184544, email: anita.broertjes@kennemerhart.nl

Secretariaat zorgdirectie Kortdurende Zorg

Wijkverpleging, Huishoudelijke ondersteuning, Dagbesteding, Behandeldienst en GRZ
T: 06 5749 6250 / 06 5197 8215, email secretariaatkdz@kennemerhart.nl

Woonzorgcentra Kennemerhart:

A.G. Bodaan 023 5 103 000
De Blinkert 023 5 101 600
Huis in de Duinen 023 5 741 500
Meerleven 023 5 125 100
De Molenburg 023 5 430 300
Overspaarne 023 5 430 400
Reinaldahuis 023 212 61 00
De Rijp 023 5 414 700
Schoterhof 023 5 128 200
De Janskliniek 023 8 914 000 (ma t/m vr van 08.45-17.45 uur, in het weekend en op feestdagen van 10.00-17.00 uur*)
*Buiten deze tijden kan rechtstreeks met de woningen van de Janskliniek gebeld worden op de volgende mobiele nummers:
– Woning NAH mobiel: 0651595442
– Woning EF en GH mobiel: 06-51430410
– Woning JK mobiel: 06-10465355
– Woning LM mobiel: 06-51253109

Aanmeldpunt revalidatie en kort verblijf:

T: 088 04 04 102
E: aanmeldpuntrevalidatie@kennemerhart.nl

Aanleunwoningen Rijperduin en Janshof:

T: 023 5 214 214
E: huurzaken@kennemerhart.nl

Huishoudelijke ondersteuning:

T: 088 04 04 125 (van 08:00 tot 13:00)

Thuiszorgteams

Onze thuiszorgteams zijn dagelijks bereikbaar tussen 07:30 en 23:00 via:

Thuiszorgteam Sinnevelt-Schoten
088 04 04 112 | wijkverpleging.sinnevelt-schoten@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam De Zandvaert
088 04 04 114 | wijkverpleging.dezandvaert@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Catharijnebrug
088 04 04 115 | wijkverpleging.catharijnebrug@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Duinrand 
088 04 04 116 | wijkverpleging.duinrand@kennemerhart.nl

Thuiszorgteam Reinalda
06 30639474

Thuiszorgteam De Roos
06 26881214

 

Dag- en ontmoetingscentra: Kennemerhart Oppeppers

Algemeen
T: 023 5 837 520 (op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur)
E: oppeppers@kennemerhart.nl

Locatie gebonden vragen
Dagcentrum Ripperdahart 06 126 553 10
Dagcentrum Ramplaanhart 06 231 816 32
Ontmoetingscentrum Dreefhart 06 200 061 17
Ontmoetingscentrum Pleinhart 06 206 651 56
Ontmoetingscentrum Tuindershart 06 126 554 06
Ontmoetingscentrum Juttershart 06 433 944 65
Ontmoetingscentrum Vogelhart  06 222 975 15
Ontmoetingscentrum Reinaldahart 06 268 798 12
Ontmoetingscentrum De Roos 06 225 870 04
Oppeppers Op Pad   06 126 055 04 (Haarlem) en 06 572 399 35 (Overveen)