Specialisten ouderengeneeskunde

Nog zoveel mogelijk uit het leven blijven halen, dat is het doel van onze cliënten. De specialist ouderengeneeskunde speelt daarbij een belangrijke rol. Niet zozeer met een stethoscoop, maar met uitgebreide specialistische kennis, een luisterend oor en deskundig advies.

Specialisten ouderengeneeskunde zijn artsen die gespecialiseerd in de zorg voor kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Het kan hierbij gaan om verschillende aandoeningen. Een specialist ouderengeneeskunde heeft specifieke kennis en ervaring in de behandeling en begeleiding van ouderen. Hij/zij is verantwoordelijk voor de medische zorg die u bij ons krijgt. Diegene neemt de taak van de huisarts over en bepaalt samen met u en/of uw vertegenwoordiger welke behandeling wordt gegeven. Dit kan naast de medische zorg ook behandeling zijn door één van de behandeldisciplines van Kennemerhart, bijvoorbeeld een fysio- of een ergotherapeut. Als het nodig is, verwijst de specialist ouderengeneeskunde u voor specialistisch onderzoek naar een ziekenhuis.

Verder kijken dan ziekte

Specialisten ouderengeneeskunde van Kennemerhart kijken verder dan alleen de ziekte. Ze kijken ook naar de gevolgen van gezondheidsproblemen van de patiënt voor zijn of haar dagelijks leven en dat van de omgeving. Welke mogelijkheden zijn er? En welke zorg kan het beste ingezet worden om ervoor te zorgen dat die mogelijkheden ten volle worden benut? Om dat in kaart te brengen is het belangrijk dat een specialist ouderengeneeskunde goed luistert en veel geduld heeft. Op die manier is er maximale aandacht voor de kwaliteit van leven van een oudere cliënt.

Langere termijn

De specialist ouderengeneeskunde overlegt altijd met de cliënt en zo mogelijk zijn verwanten over de stand van zaken en over de langere termijn. Hoe zal een eventuele ziekte of aandoening zich ontwikkelen, wat zijn de gevolgen en veranderingen en hoe kan iedereen zich daar zo goed mogelijk op voorbereiden? De specialist geeft deskundige adviezen en respecteert de wensen van de cliënt en zijn verwanten.

Wilt u meer weten of wilt u een afspraak maken, klikt u dan hier voor contactgegevens.

Deel deze pagina: