Folders

Kennemerhart Corporate Brochure

Kennemerhart Visiefolder 

Folders Behandelcentrum

Psychologie

Maatschappelijk werk

Logopedie

Geestelijke verzorging

Fysiotherapie

TOP-fit

Ergotherapie

Diëtetiek

Kunstzinnige therapie

Expertisecentrum Parkinson Behandelcentrum Kennemerhart

Hygiene; wat betekent dit

Algemene folders

Deelname wetenschappelijke onderzoek COVID-19

Uitleg over wet zorg en dwang

Opname en verblijf – over de Wet zorg en dwang

Wet zorg en dwang, informatie voor vertegenwoordigers

Wet zorg en dwang, informatie voor familie

Wet zorg en dwang, informatie voor mensen met een psychogeriatrische aandoening

Wet zorg en dwang, informatie voor clientenraden

Brief tandheelkundige zorg

Brochure eigen bijdrage WLZ 2020

Curatele bewind en mentorschap

Toelichting inboedelverzekering voor bewoners-cliënten

Algemene voorwaarden 2018 Actiz

Algemene voorwaarden Actiz – Algemeen 2018

Bijzondere module eerstelijns verblijf 2018

Bijzondere module GRZ 2018

Bijzondere module Modulair pakket thuis (mpt) en volledig pakket thuis (VPT) 2018

Bijzondere module Wijkverpleging 2018

Bijzondere module Zorg met verblijf 2018

Zorgverlening in Kennemerhart aan clienten die onvrijwillig zijn opgenomen (met besluit opname en verblijf)

Overige folders

Informatieflyer Volledig Pakket Thuis

Leaflet Volledig Pakket Thuis

Huishoudelijke ondersteuning

Dagbesteding Oppeppers Kennemerhart

Thuiszorg 

Alarmopvolging via Kennemerhart

Revalidatie tijdelijk verblijf

Ouderenmishandeling

Vrijwilligers

De cliëntenraad

Overstap maken naar de zorg?

De verpleegkundige ouderenzorg

Altijd Contactlijn

Deel deze pagina: