Uitvoeringsverzoek

Voorbehouden en risicovolle handelingen*

Schriftelijk verzoek tot uitvoering nodig

Om 14 voorbehouden handelingen en voor de risicovolle- en overige verpleegkundige handelingen, heeft Kennemerhart van verwijzers een schriftelijk verzoek tot uitvoering nodig.

Wanneer u een nieuwe cliënt aanmeldt waarbij één of meer handelingen uitgevoerd moet(en) worden, dan verzoeken wij u het uitvoeringsverzoek volledig ingevuld mee te sturen met de aanvraag van zorg. Indien uw cliënt al bij ons in zorg is dan kunt u volstaan met alleen het volledig ingevulde uitvoeringsverzoek. U kunt dit verzoek digitaal invullen. Een overzicht met alle handelingen waarvoor Kennemerhart een schriftelijk uitvoeringsverzoek nodig heeft, vindt u hier op het digitale aanvraagformulier.

*Risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering ervan risico’s met zich meebrengen voor de cliënt. Een voorbeeld is het toedienen van de sondevoeding. De handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s. Dat wil zeggen: de handelingen zullen bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leiden. Voor het uitvoeren van risicovolle- en voorbehouden handelingen zijn scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht.

 *Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het gaat om handelingen die door individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In de Wet BIG worden 14 risicovolle handelingen bestempeld als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven een voorbehouden handeling te verrichten. Dit gaat via een Formulier uitvoeringsverzoek Kennemerhart. Een uitvoeringsverzoek moet bij elke wijziging van handeling en/of verlopen geldigheid opnieuw ingevuld en verstuurd worden.

Wilt u meer informatie? Klikt u dan hier voor contactgegevens.

Deel deze pagina: