Uitvoeringsverzoek

Voorbehouden en risicovolle handelingen*

Verzoek tot uitvoering nodig

Voor het uitvoeren van bepaalde voorbehouden handelingen, risicovolle- en overige verpleegkundige handelingen, heeft Kennemerhart van verwijzers een verzoek tot uitvoering nodig. Zie ‘Overzicht voorbehouden handelingen waarvoor uitvoeringsverzoek nodig is‘.

Handelingen die niet op de lijst staan, worden uitgevoerd zonder dat hiervoor een uitvoeringsverzoek voor hoeft te worden afgegeven.

Wanneer u een nieuwe cliënt aanmeldt waarbij één of meer handelingen uitgevoerd moet(en) worden, dan verzoeken wij u het Formulier uitvoeringsverzoek volledig ingevuld mee te sturen met de aanvraag van zorg.

Als uw cliënt al bij ons in zorg is, dan kunt u op een van de volgende wijze een uitvoeringsverzoek doen:

  • Schriftelijk: de arts verstrekt een uitvoeringsverzoek met daarin de gebruikelijke informatie, zie Formulier uitvoeringsverzoek;
  • Digitaal: via een beveiligde mail of via ZorgDomein;
  • Mondeling: bij het geven van een opdracht schrijft de verpleegkundige/verzorgende de opdracht op. De verpleegkundige/verzorgende leest de opdracht daarna voor aan de arts tijdens het telefonische of fysieke contact. Zodra het mogelijk is, verstrekt u alsnog een digitaal uitvoeringsverzoek.

Een uitvoeringsverzoek moet bij elke wijziging van handeling en/of verlopen geldigheid opnieuw worden gedaan.

*Risicovolle handelingen

Risicovolle handelingen zijn handelingen die bij de uitvoering ervan risico’s met zich meebrengen voor de cliënt. Een voorbeeld is het toedienen van de sondevoeding. De handeling is niet voorbehouden, maar er zijn wel risico’s. Dat wil zeggen: de handelingen zullen bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade leiden. Voor het uitvoeren van risicovolle- en voorbehouden handelingen zijn scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht.

 *Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen vormen een specifieke groep binnen de risicovolle handelingen. Het gaat om handelingen die door individuele professionals beroepsmatig worden verricht. In de Wet BIG wordt een aantal risicovolle handelingen bestempeld als voorbehouden handelingen. Een arts mag met inachtneming van bepaalde voorwaarden aan een andere beroepsbeoefenaar (bijvoorbeeld een verpleegkundige of verzorgende) opdracht geven een voorbehouden handeling te verrichten.

Wilt u meer informatie? Klikt u dan hier voor contactgegevens.

Deel deze pagina: