Begrippenlijst

WLZ

De Wet Langdurige zorg verzekert de hoge kosten van - vaak langdurige - behandeling, begeleiding, verpleging en verzorging. De WLZ is een volksverzekering. Vrijwel iedereen die in Nederland woont of werkt is automatisch WLZ-verzekerd en betaalt hiervoor een WLZ-premie. Voor het gebruik van WLZ-zorg kan een eigen bijdrage gelden.

Deel deze pagina:

Andere begrippen