Begrippenlijst

ZIN

Zorg in natura betekent dat u zorg, begeleiding, hulp of voorzieningen ontvangt via een instelling of leverancier die een contract heeft met uw zorgkantoor of uw gemeente. U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor deze zorg of voorzieningen. Zie ook Persoonsgebonden budget (PGB).

Deel deze pagina:

Andere begrippen