Begrippenlijst

Palliatieve zorg

Palliatief betekent letterlijk 'verzachtend'. Palliatieve zorg is erop gericht iemand die ongeneeslijk ziek is een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te geven in de beperkte tijd die hem of haar nog gegeven is. Zorgverleners hebben niet alleen aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee patiënten te maken kunnen krijgen, maar nadrukkelijk ook voor de psychische, sociale en spirituele problemen die zich bij de patiënt en zijn omgeving kunnen voordoen. Palliatieve zorg wordt daarom weleens ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor zowel lichaam als geest en ziel. ‘Een comfortabel ziekte- en sterfbed’ is te allen tijde het belangrijkste doel van de betrokken zorgverleners.

Deel deze pagina:

Andere begrippen