Begrippenlijst

Wzd

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening zoals dementie.

Bekijk voor meer informatie de folder.

Deel deze pagina:

Andere begrippen