Begrippenlijst

CVZ

Het College voor zorgverzekeringen is een overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.

Deel deze pagina:

Andere begrippen