Begrippenlijst

Zorgprofiel

Een indicatiebesluit van het CIZ heeft de vorm van een zorgzwaartepakket (zorgprofiel). Een indicatie geeft aan op welke zorg en op hoeveel zorg iemand recht heeft. Voor de sector verpleging en verzorging zijn er tien verschillende zorgzwaartepakketten, die oplopen in zorgzwaarte. Er zijn er acht voor langdurige zorg en twee voor kortdurende zorg. Hoewel iedere client natuurlijk uniek is, zijn er voor de sector verpleging en verzorging tien verschillende cliëntprofielen gemaakt, die op de meeste cliënten van toepassing zijn. Ieder zorgzwaartepakket is onderverdeeld in de drie componenten: woonzorg, dagbesteding en behandeling. Iedere component bestaat weer uit verschillende functies. De component woonzorg bijvoorbeeld heeft drie functies: individuele begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging. In ieder zorgprofiel staat welke componenten en welke functies van toepassing zijn.
Ook geeft een zorgprofiel de totaaltijd aan die kan worden besteed aan een cliënt, bijvoorbeeld drie tot vijf uur per week voor een cliënt met zorgprofiel 1, of 18 tot 22 uur voor een cliënt met een zorgprofiel 8. Iemand met zorgprofiel 1 kan niet meer zelfstandig wonen, en heeft alleen enige begeleiding nodig. Iemand met zorgprofiel 8 is chronisch ziek, heeft een ernstige lichamelijke handicap en heeft daarom intensieve zorg nodig in een beschermende woonomgeving.

Deel deze pagina:

Andere begrippen