Begrippenlijst

Extramuraal

Betekent letterlijk ‘buiten de muren’. Vakjargon voor zorg die bij iemand thuis, dus niet in een verzorgings- of verpleeghuis, wordt geleverd. Zie ook intramuraal.

Deel deze pagina:

Andere begrippen