FAQ's

Wat gebeurt er bij een besmetting van het coronavirus en waar een besmet persoon verblijft?

Kennemerhart neemt dan in overleg met de GGD alle benodigde maatregelen en er zal worden gestart met het coronaprotocol. Bij een besmetting van het coronavirus wordt de betreffende afdeling afgesloten. We passen isolatie toe zodat cliënten die besmet zijn (of voor wie een verdenking van besmetting geldt) niet in contact komen met gezonde cliënten.

Wat is het beleid als het gaat om een verdenking van corona op een locatie?

Als er een verdenking is op besmetting of als er is sprake van een risico op besmetting, dan volgen we de landelijke richtlijnen. Echter kan het zijn dat op maat maatregelen beter passen, de specialist ouderengeneeskunde bepaalt dan wat de passende maatregel is ten aanzien van quarantaine. Dit kan per locatie of situatie verschillen. Bij quarantaine is… 

Hoe worden cliënten en verwanten geïnformeerd over nieuwe maatregelen?

Op de website van Kennemerhart via www.kennemerhart.nl/corona worden updates gegeven. U kunt uw vragen ook stellen via corona-extern@kennemerhart.nl of 088 0404104. De teamleiding kan u ook informeren. Daarnaast verstuurt Kennemerhart een corona nieuwsbrief.