Nieuws

Woonzorgcentrum Reinaldahuis

Humanistische Identiteitsraad geïnstalleerd in Reinaldahuis

In Het Reinaldahuis speelt het humanisme een belangrijke rol. Daarom installeerde directeur Zorg & Wonen Suus Brink op deze woonzorglocatie van Kennemerhart eind oktober de zogenoemde ‘Identiteitsraad’. Pijlers van het humanisme zijn vrijheid en autonomie, jezelf kunnen en mogen zijn, onderlinge verdraagzaamheid en eigen regie. Ofwel, een levensbeschouwing die de mens centraal stelt. Met deze raad kan het belang van de humanistische identiteit, eigenheid en diversiteit nog beter geborgd worden. Zodat elkaar respecteren voor wat betreft religie, geloofsovertuigingen, diversiteit en eigen identiteit de basis vormt voor de omgang met elkaar. Ongeacht karakter, seksuele geaardheid, sociale status, etnische achtergrond of levensovertuiging.

Suus Brink: ‘De humanistische identiteit is een onderscheidend element van het Reinaldahuis. Het is mooi om te ervaren hoe de waarden van het humanisme terugkomen in de manier waarop er in Het Reinaldahuis door bewoners, medewerkers én verwanten met elkaar wordt omgegaan. De Identiteitsraad is een belangrijk adviesorgaan en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en de teamleiding. In de raad zijn onder andere bewoners en medewerkers van Kennemerhart vertegenwoordigd. Sophie de Boer, voorzitter Humanistisch Verbond en Cees Meinhardt, docent Humanistisch Vormingsonderwijs & Levensbeschouwing bij HVO Primair hebben ook zitting in de Identiteitsraad.’

Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen