Nieuws

Kennemerhart en Fundashon Mariadal slaan de handen ineen

Samen weet je meer dan alleen. Vanuit dit oogpunt hebben zorginstellingen Kennemerhart (Haarlem) en Fundashon Mariadal (Bonaire) een samenwerkingsovereenkomst getekend in het kader van Het Lerend Netwerk.

Een wereld van verschil; één zorgorganisatie in Haarlem en de andere op Bonaire. Maar toch zijn er ook gelijkenissen. Op beide plekken staat de ouderenzorg centraal en voor grote uitdagingen, zoals arbeidsmarktkrapte en de groeiende en veranderende zorgvraag. De kern van het Lerend Netwerk is dat beide organisaties (en diens medewerkers) van elkaar leren, juist in coronatijd. Voor alle verpleeghuizen is dit een moeilijke periode met ziekte en overlijden van cliënten, restrictieve maatregelen en overbelaste medewerkers. Leren van elkaars aanpak, het delen van protocollen en ervaringen. Dat kan heel nuttig, maar ook steunend en inspirerend zijn.

Sinds 2016 hebben er verschillende gezamenlijke activiteiten plaatsgevonden zoals werkbezoeken en de uitwisseling van kwaliteitsgegevens. Daarnaast is er de gedeelde ambitie om elke dag verder te werken aan wonen, welzijn en zorg die waarde toevoegt aan het leven van de cliënt. De samenwerking tussen Kennemerhart en Fundashon Mariadal is gericht op een actieve onderlinge uitwisseling van informatie, van elkaar Ieren en innoveren door middel van bijvoorbeeld (skype-)bezoeken, consultaties, en intervisies. Met als doel de kwaliteit van de geboden zorg aan ouderen te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

‘Wij leren van elkaar’, vertelt Audrey van Schaik, voorzitter Raad van Bestuur Kennemerhart. ‘Toen ik in gesprek ging met medewerkers en cliënten van de ouderenzorg op Bonaire, heb ik ervaren hoe op een eiland met een familiecultuur, ouderen nog volop van betekenis kunnen zijn. Er wordt op een hele andere wijze vorm gegeven aan participatie en een inclusieve samenleving. Er bestaat een groot respect voor ouderen en de gewoonte om voor elkaar te blijven zorgen op Bonaire. De manier van werken op Bonaire en enkele oudereninitiatieven hebben mij weer mooie ideeën opgeleverd voor de ouderenzorg van Kennemerhart. Andersom biedt Kennemerhart ook graag haar kennis en ervaring aan. Kennemerhart is één van de grondleggers van het kleinschalig wonen voor cliënten met dementie en biedt specialistische kennis voor ouderen. Onze kwaliteit en deskundigheid van medewerkers is op een hoog niveau wat wij graag met anderen delen.’

Giovanni Frans, bestuurder van Fundashon Mariadal, zegt blij te zijn met de samenwerking. ‘Aan elke kant van de oceaan worden sommige aangelegenheden anders benaderd en gebeuren op een iets andere manier. Juist daarin kunnen we onze sterktes vinden en de krachten bundelen om betere zorg te kunnen leveren door middel van kennis- en informatie-uitwisseling.’

Wat is het lerend netwerk? Vanuit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg moet iedere zorgorganisatie deel uit maken van een lerend netwerk met minstens twee collega-zorgorganisaties. Leren vormt hierbij de basis voor kwaliteitsverbetering. In de steeds complexer wordende ouderenzorg is het belangrijk dat er snel ingespeeld wordt op veranderingen. Door gebruik te maken van de kennis en expertise van collega zorgorganisaties kunnen antwoorden sneller gevonden worden.

Over de organisaties:

  • Kennemerhart biedt vanuit woonzorglocaties, dag- en ontmoetingscentra, via een behandelcentrum en in de thuissituatie zorg aan mensen die ouder worden en ouder zijn in Haarlem en omstreken.
  • Fundashon Mariadal is een gezondheidsinstelling op Bonaire, Caribisch Nederland. Kas di Kuido is de verpleeghuiszorginstelling van waaruit zorg, welzijn, wonen en dagbesteding wordt aangeboden. De activiteiten van Kas di Kuido vinden plaats op drie locaties en via de thuiszorg.
Deel deze pagina:

Ander nieuws

Ontvang ons nieuws

Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze locaties, nieuws en activiteiten? Schrijft u zich dan hier in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief
Meerkeuze *
Bezig met versturen