Kennemerhart rookvrij

Kennemerhart zet koers naar een rookvrije woon- en werkomgeving voor zowel onze cliënten als medewerkers. Hierbij richten we ons op rookvrije gebouwen per 1 juli 2024. Kennemerhart volgt de strekking van het Nationaal Preventieakkoord om tegen 2030 zorginstellingen volledig rookvrij te maken voor cliënten, medewerkers en bezoekers. Dit sluit aan bij de visie van Actiz, waarin het belang van een gezonde woonomgeving voor cliënten en een veilige werkplek voor medewerkers centraal staat.

Kennemerhart respecteert de persoonlijke levenssfeer van bewoners door op elke locatie te zorgen voor een rookplek buiten op het terrein. In 2024 worden de bestaande rookplekken buiten nader bekeken en indien nodig begin 2025 aangepast.

Algemene afspraken

  • Roken is niet toegestaan in de gebouwen van Kennemerhart. Dit geldt voor de privé ruimtes (kamer/appartement/woning), en alle gezamenlijke ruimtes zoals huiskamers, personeelsruimten, locaties voor dagbesteding en buitenruimten.
  • Elke locatie heeft buiten voor cliënten en medewerkers één aangewezen plek waar roken is toegestaan.
  • Met bewoners die niet zelfstandig naar de rookplek buiten kunnen gaan, worden afspraken gemaakt over begeleiding door de zorg, naasten of anderen (bijv. hoeveel keer per dag mogelijk is).
  • Waar het gaat over ‘roken’ worden alle rookwaren bedoeld, zoals sigaretten, e-sigaretten (vapen), sigaren, verhittingsapparaten met tabak, pruimtabak, snuiftabak en overige producten die tabak bevatten.
  • In de locaties van Kennemerhart worden géén rookwaren verkocht.
  • Voor rokende bewoners die vóór 1 juli 2024 woonachtig zijn in de locaties van Kennemerhart zullen we extra aandacht besteden aan een zorgvuldige overgang naar het nieuwe rookvrijbeleid. Dit kan vragen om maatwerk, afhankelijk van de persoonlijke situatie.
  • Kennemerhart bevordert de gezondheid en vitaliteit van cliënten en medewerkers door ondersteuning aan te bieden bij stoppen of minderen met roken.

 

Klik hier om het rookvrijbeleid van Kennemerhart te lezen. Heeft u een vraag over het rookvrijbeleid? Bekijk dan hier onze lijst met veel gestelde vragen.

 

Rookvrij werken bij cliënten aan huis in de wijk

Het rookverbod geldt niet wanneer cliënten beschikken over een eigen woning. Kennemerhart vraagt van cliënten die zorg aan huis krijgen:

  • Om minimaal een half uur voordat de medewerker komt niet meer in de woning te roken.
  • Niet te roken in de aanwezigheid van de medewerker.
  • De woning te ventileren voordat de medewerker komt.
Deel deze pagina: